nieuws

Subsidie aanvragen blijft een hele kunst

bouwbreed Premium

den haag ­ Subsidie aanvragen: het lijkt zo ingewikkeld en het is het ook wel. Een subsidieverlenende instantie als Novem is bewust terughoudend in het eenvoudiger maken van de regelingen. Als het té simpel wordt kan het geld verkeerd terecht komen.

Regelmatig melden de ministeries van Economische Zaken en VROM en de Europese Commissie in Brussel dat er voor een bepaald thema subsidie beschikbaar is. Onlangs nog maakte Senter, het controlerend orgaan over de subsidies van het ministerie van Economische Zaken, bekend dat er voor innovatieve bedrijven in het midden­ en kleinbedrijf dit jaar 6,5 miljoen euro beschikbaar is. Er zijn echter zoveel subsidieregelingen. Kan de bouwsector door de bomen het bos nog wel zien?

Reageer op dit artikel