nieuws

Samenwerking in ict geen toverformule meer

bouwbreed

ede ­ “Samenwerken is het laatste wat je in deze tijd moet doen, tenzij het echte samenwerking is. Anders zit je binnen de kortste keren met juristen aan tafel, en dan niet om tot elkaar te komen.” Zo’n stellingname was voorheen ondenkbaar op een congres over informatie­ en communicatietechnologie (ict) in de bouw. De toverformule ‘samenwerking’ heeft een deel van zijn kracht verloren.

Ir. C.M.W. van Heugten van Van Heugten Consult deed de uitspraak op het congres ICT Bouw 2003, gehouden door het Centrum Kennis Communicatie (CKC) in congrescentrum De Reehorst in Ede. Volgens hem moeten bouwbedrijven tot 2005 ongeveer 20 procent besparen op het logistieke proces. “Het mag ook 15 of 25 procent zijn, als het maar substantieel is. Lukt dat niet, dan betekent het voor veel bedrijven het einde”, voorspelde Van Heugten.

Feichenbaum

De consultant illustreerde zijn betoog met de fractal van Feichenbaum, verbonden aan de chaos­theorie. Op de horizontale as staat de mate van hectiek, op de verticale as de kwaliteit. Bij toenemende hectiek neemt de groei en later de stabiliteit langs een parabolische kromme af. Als de kromme bijna horizontaal is, splitst hij zich in twee nieuwe krommen naar boven en beneden. “In de groeifase krijg je alles voor elkaar. In de stabiele situatie komen voorspellingen uit, 90 procent van de ict die wij gebruiken is op die fase gebaseerd. We zitten nu in de fase van onbalans, waarin partijen uit elkaar gaan en het helemaal met elkaar oneens zijn”, aldus Van Heugten. “De vorige periode van onbalans viel in de jaren ’60 van de vorige eeuw”, stelde Van Heugten. “Toen betrof de omslag het loslaten van de verzuiling en toegang tot informatie voor iedereen. De basis voor ons gebruik van internet is toen gevormd. De omslag nu drijft ons uit elkaar. Samenwerken is het laatste wat je in zo’n situatie moet doen, tenzij het echte samenwerking is.”

Volgens hem hebben bouwbedrijven twee mogelijkheden om te overleven. Zeer kleine bedrijven die heel effectief werken op een bepaald gebied, met een sterke interne band en goede relaties met hun leveranciers, kunnen de informatie­ en communatietechnologie de deur uit doen. De enige andere mogelijkheid is echte samenwerking, waarbij de partners niet gericht zijn op ‘uren maken’, volstrekt open met elkaar communiceren en op elk moment van elkaar af kunnen. Dan is een besparing van 20 procent op het logistieke proces door toepassing van ict mogelijk.

Naast de krachtige stellingname van Van Heugten verbleekte de rest van het congres ICT Bouw 2003 enigszins.

Consument

Dagvoorzitter Willem Egels van Egels + Netwerk communicatieadviseurs wees op de snelle veranderingen die plaatsvinden. De consument krijgt meer macht, de architect wordt meer leraar. Ook hij refereerde aan de jaren ’60 van de vorige eeuw. “Misschien moeten we bij de sociale academie te raden gaan. Zoals Bob Dylan in de jaren ’60 al zong: ‘the times they are a­changing'”, aldus de bouwcommunicator. Volgens hem zouden de veranderingen wel eens zeer rap kunnen gaan.

Reageer op dit artikel