nieuws

Renovatiedorpel extreem water­ en winddicht

bouwbreed

halsteren ­ Renomax, de renovatiedorpel voor buitendeuren van Holonite blijkt uit proefnemingen uitzonderlijk te presteren wat betreft wind­ en waterdichtheid. Het vernuft zit hem in de aanpassing van het aanslagprofiel, waardoor het mogelijk is een dubbele kaderaanslag te realiseren tussen deur en dorpel.

Het bestaande kozijnwerk kan gewoon gehandhaafd blijven. Door de samenwerking van Holonite met andere partijen is nu een opplussysteem voor galerijen beschikbaar, waarbij de afbouwelementen van de afzonderlijke leveranciers geheel op elkaar zijn afgestemd.

De bouwtechnische eisen en voorschriften ten aanzien van lucht­ en waterafdichting van dorpels vormden lange tijd een grote belemmering voor de ontwikkeling van een optimaal systeem. Het grote dilemma waarvoor opdrachtgevers zich geplaatst zagen was dan ook vaak: brengen we de galerijvloer op een hoogte die maximaal 20 millimeter verschilt met de dorpel (norm Oppluslabel) of regelen we meteen essentiële zaken zoals inbraakwerendheid, isolatie en brandwerendheid voor langere tijd. Een nagenoeg gelijke hoogte van galerijvloer en binnenvloer is daarvoor nodig om de toegankelijkheid te waarborgen voor mindervaliden, senioren en rolstoelgebruikers.

Met de introductie van de Renomax buitendeurdorpel van Holonite is het probleem van water­ en winddichtheid opgelost. De dorpel is vervaardigd uit gegoten composietsteen. “Het was een proces van knutselen, detailleren en aanpassen,” vat Paul Jas van Holonite het ontwikkelingsproces samen. “Eind vorig jaar hebben we de dorpel door het onderzoeksbureau SHR laten testen op water­ en winddichtheid. De uitkomst kwam ver boven de 400 Pa uit. Een groot voordeel van deze dorpel is dat bij het opplussen van galerijwoningen nu niet de deurkozijnen hoeven te worden vervangen.”

De Renomax buitendeurdorpel heeft een variabele maatvoering. Vanuit één standaard basisbreedte is de dorpel aan te passen aan elke deurmaat, kozijnprofilering en neuthoogte. Een slimme oplossing betreft de demontabele constructie. De combinatie van dorpel, deur en kozijn wordt water­ en winddicht gemaakt door de gegroefde basisdorpel die eenvoudig is te demonteren. Bij de montage wordt de basisdorpel onder het op maat afgezaagde deurkozijn geplaatst. Vervolgens worden nieuwe neuten met behulp van natuursteenlijm aangebracht, waarna het variabele middenstuk in de ribbels van de basisdorpel kan worden geplaatst. Ten slotte wordt een antislip­strip in de dorpel geklemd, waarmee de buitendeurdorpel niet alleen veilig is maar ook fraai afgewerkt.

Afneembaar

De gleuven in de basisdorpel zorgen voor een optimale opvang en afvoer van het regenwater. Mochten de gleuven verstopt raken dan is de boel eenvoudig te reinigen omdat de aanslagdorpel afneembaar is. Het probleem van een naar binnen of buiten draaiende deur speelt met de Renomax dorpel geen rol meer. De neuten en aanslagdorpel kunnen eenvoudig worden aangepast aan de gewenste situatie. Bovendien is er bij de binnendraaiende deur de keuze tussen een dorpel met of zonder aanslagdorpel. De Renomax renovatiedorpel is overigens voorzien van het Opplus label en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Het renoveren van galerijwoningen vereist vaak de nodige afstemming omdat diverse afbouwelementen van veelal verschillende leveranciers samen een deugdelijk en duurzaam systeem moeten vormen. In de praktijk blijkt die afstemming nog niet zo gemakkelijk te realiseren. Nog voor de introductie van de renovatiedorpel heeft Holonite daarom besloten samenwerking te zoeken met Micro Beton en Kegro Deuren. Dat gezamenlijk optrekken heeft volgens Jas geleid tot een goed passend opplussysteem.

De inbreng van Micro Beton in de samenwerking tussen de drie partijen betreft zijn galerij ophoogsysteem. Bij dit systeem worden op de bestaande galerijvloer in hoogte verstelbare spindels geplaatst. Deze spindels dragen de nieuwe vloerplaten van Micro Beton. Omdat de spindels verstelbaar zijn, kan de nieuwe galerijvloer feitelijk tot op de millimeter nauwkeurig op hoogte worden gebracht. Hierdoor is een minimale opstaphoogte te realiseren.

Bij het opplussen van galerijen en het aanbrengen van dorpels is het vervangen van deuren onvermijdelijk omdat de bestaande deur na het aanbrengen van de nieuwe dorpel altijd te kort zal blijken. In het samenwerkingsverband meet Kegro met laserapparatuur het oude kozijn op in combinatie met de nieuwe dorpel. In een geautomatiseerd proces wordt op basis van deze gegevens een perfect passende deur gemaakt met een inbraakwerendheid van klasse 2. Daarnaast is de constructie bij TNO beproefd op een brandwerendheid van 30 minuten.

‘Deurkozijn wordt niet meer vervangen’

Reageer op dit artikel