nieuws

Ongekuiste boekhouding ‘ongepast’

bouwbreed

den haag ­ Minister Donner (justitie) vindt het ongepast dat de schaduwboekhouding van oud­directeur Bos ongecensureerd op straat heeft gelegen. “Ik betreur het, maar hoef het niet te verantwoorden”, stelt Donner. Vier weken circuleerde het orgineel.

De enquêtecommissie nam de beslissing tot openbaarmaking van de boekhouding met alle betrokken bedrijven en personen, inclusief 06­nummers. Onder dreiging van een kort geding van brancheorganisatie Vianed is de boekhouding van internet verwijderd en worden geen kopieën aan derden meer verstrekt. Inmiddels is de boekhouding in gekuiste versie terug op de website van de Tweede Kamer. Ook in de uiteindelijke, gedrukte, versie zullen namen en telefoonnummers ontbreken. De Kamer heeft besloten persoonlijke gegevens te verwijderen teneinde ‘onnodige schade’ te voorkomen.

In de 707 pagina’s staan de namen van honderden bouwbedrijven met de onderlinge afspraken over rekenvergoedingen, evenals de namen van contactpersonen bij die bedrijven, vaak met 06­nummer of privé­telefoonnummer. Donner wees erop dat een vermelding in de schaduwboekhouding niet automatisch betekent dat sprake is van illegale praktijken.

De enquêtecommissie besloot een maand geleden van de ene op de andere dag om de schaduwboekhouding openbaar te maken. Dit gebeurde de dag voor het Kamerdebat met de commissie, enkele dagen later volgde de integrale publicatie op internet.

Overleg

Sindsdien zijn zo’n dertig kopieën opgevraagd van de vuistdikke boekhouding. Hoeveel er via internet zijn verspreid is nooit meer te achterhalen. Volgens voorzitter Vos bestond geen bezwaar tegen publicatie, omdat deze de onderzoeken van Justitie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet in de wielen zou rijden. De commissie heeft daarover overleg gehad met beide instanties. “De juridische consequenties zijn niet zodanig dat ze waarheidsvinding in de weg staan”, lichtte Vos de beslissing in het parlement toe. Volgens haar was de commissie op basis van de Wet parlementaire enquête zelf bevoegd tot het nemen van de beslissing tot openbaarmaking.

De fracties van CDA en D66 hebben Donner om zijn mening gevraagd. De minister keurt de gang van zaken af. Hij vindt dat regels van persoonlijke levenssfeer in acht genomen horen te worden, maar wijst erop dat het niet zijn beslissing is geweest over te gaan tot publicatie. Het openbaar ministerie beschikt over vier schaduwboekhoudingen, die wat hem betreft niet openbaar worden.

Reageer op dit artikel