nieuws

Groen op het dak

bouwbreed

Groen op het dak

Leefdaken staan op de kaart en geven een toegevoegde waarde aan utiliteitsbouw. Deze stadsdaken worden pleinen met prachtige natuurstenen bestrating, straatmeubilair en tuinen. Stratenmakers en hoveniers richten het dak in met ingewikkelde funderingen, drainagelagen en technische installaties.

Opeens zijn er in Nederland twee brancheverenigingen voor dakhoveniers die, elk vanuit hun eigen invalshoek, het beste met ons voor hebben. De dakdekker klaagt over het onbegrip dat deze nieuwe partijen tonen over zijn vak. Hij praat niet mee over de opbouw en de inrichting van deze daken.

Daken kunnen met planten, struiken en bomen worden bedekt. Dat is een fantastische uitdaging, maar het gaat niet zonder slag of stoot. Want in ons dagelijks bouwen is een tuin toch nog iets te soft. Als we bouwen, moeten we dóór kunnen. Daarbij is weinig tijd voor drainage­ of beschermlagen, worteldoeken, wortelverankeringsdoeken en vegetatievrije zones.

Ook termen als intensieve en extensieve begroeiing zitten niet in ons jargon. In de praktijk lopen de hoveniers en de bouwbegroeners dan ook tegen de boze bouw op. Een tuin aanleggen, terwijl het gebouw nog in de afbouwfase is, dat vraagt om moeilijkheden en die zijn er dan ook.

De grootste aanval op de blijvende waterdichtheid van een begroeid dak is tijdens de uitvoering en niet gedurende de gebruiksperiode. Als de tuin klaar is en het gebouw is opgeleverd, kan de dakdekker vaak nog niet afrekenen, omdat het dak lekt. De aannemer weet van niets. De hovenier weet alles van de vegetatie en geeft groeiadviezen, maar heeft de dakbedekking niet aangelegd. Het gevolg is dat de dakdekker er een dakadviseur bij haalt en in de tuin gaat spitten op zoek naar zijn recht en zijn gelijk. Als hij het lek boven water heeft, slaat de tuin niet meer aan, maar dat is een andere emotie. Als u kiest voor zo’n dak, zet uw dak pas op groen als de dakbedekking controleerbaar waterdicht en beschermd is en laat de dakdekker meepraten over de werkvolgorde en de planning.

Albert van den Hout, BDA Dakadvies

Reageer op dit artikel