nieuws

Europese Unie zet harder in op privaat geld bij TEN’s

bouwbreed Premium

brussel ­ De Europese Commissie gaat harder inzetten op private financiering van de Trans Europese Netwerken (TEN’s). Gebrek aan overheidsgeld en de uitbreiding van de Unie maken dat volgens transport­commissaris Loyola de Palacio nodig.

Zo’n 400 miljard euro was er tot 2010 nodig voor de aanleg van de TEN’s, zo berekende de commissie enkele jaren geleden. Dit nog afgezien van de 100 miljard die nodig is voor investeringen in de netwerken in de toetredende landen. Het huidige investeringsniveau van 15 tot 20 miljard per jaar maken het volstrekt onrealistisch dat het netwerk tegen 2010 af zal zijn, als alleen maar publiek geld wordt gebruikt. Private financiering is daarom een deel van de oplossing vooral voor die projecten waar met redelijke waarschijnlijkheid ook inkomsten te genereren zijn, meent De Palacio.

Zij weet echter ook dat Europese regelgeving publiek­private samenwerking en vooral private co­financiering wel eens kan belemmeren. Dat geldt vooral als de publieke financiering gebeurt in de vorm van subsidies die beschouwt kunnen worden als concurrentievervalsend.

De commissaris vindt daarom dat er creatieve middelen moeten worden gevonden om die belemmeringen weg te nemen. Zij denkt daarbij aan het opzetten van Europese bedrijven die voldoen aan Europese juridische en financiële regels. Daaraan gekoppeld moet er in haar visie een systeem komen van Europese co­financiering die de nadelen van nationale co­financiering wegneemt. Daarvoor is wijziging van de bestaande Europese fondsen zoals het structuurfonds en de regionale fondsen nodig en zelfs uitbreiding van die fondsen. Zij wil daar dan ook een fundamentele discussie over voeren.

De Palacio is er niet gerust op dat de Europese transport netwerken er anders op redelijke termijn komen. Zij wijst er daarbij op dat in de jaren tachtig de lidstaten gemiddeld zo’n 1,5 procent van hun bruto binnenlands product uitgaven aan investeringen in transportinfrastructuur. Nu is dat minder dan 1 procent.

Reageer op dit artikel