nieuws

VROM ongeschikt als bouwministerie

bouwbreed

den haag ­ De aparte minister voor bouwbeleid moet bij Economische Zaken komen. Een kamermeerderheid van CDA, VVD, GroenLinks en D66 pleitte daar gisteren voor tijdens de behandeling van het rapport van de commissie­Vos. Achterliggende gedachte is dat de bouw geen aparte status verdient en het ministerie van VROM deze taak liet versloffen.

In de Tweede Kamer is brede waardering voor het werk van de parlementaire enquêtecommissie. Ook kunnen bijna alle fracties zich vinden in de 22 aanbevelingen van het eindrapport die als doel hebben om bouwfraude in de toekomst te voorkomen.

De Kamer zet echter vraagtekens bij het percentage van 8,8 procent dat de commissie lanceerde als indicatie voor de geleden schade door het bouwkartel.

Eigen leven

“Dat percentage is een volstrekt eigen leven gaan leiden. De bevindingen geven geen aanleiding voor dit percentage als som van de omvang van de benadeling van de overheid”, betoogt CDA­kamerlid Atsma. Samen met de VVD maakt hij bezwaar tegen het openbaar maken van de schaduwboekhouding van Bos. Zij willen weten wat de consequenties zijn van dit besluit van de enquêtecommissie, die het document gisteren voor eenieder ter inzage legde in de Tweede Kamer.

Bijna zonder uitzondering vragen de partijen de commissie naar de status van de brief van oud­premier Lubbers aan voorzitter Delors van de Europese Commissie waarin hij het risico van bouwfraude omschrijft. De partijen willen weten of de commissie op de hoogte was van de inhoud en daarmee rekening heeft gehouden bij haar aanbevelingen. Veel fracties vrezen dat de bouw nog steeds niet is veranderd.

Een van de aanbevelingen uit het eindrapport is het benoemen van een aparte bouwminister, bij voorkeur bij VROM. Een speciale bewindspersoon kan op grote steun in het parlement rekenen. Echter een meerderheid verkiest een zetel bij Economische Zaken boven VROM.

Stammenstrijd

VVD­kamerlid Hofstra verwoordde het heel duidelijk: “Laten we die bevoegdheid nu vooral niet bij een van de bouwministeries leggen. Tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, Defensie en Landbouw zou alleen maar een stammenstrijd kunnen ontstaan. Voor een onafhankelijke toezichthouder is een slanke organisatie als het ministerie van Economische Zaken het meest geschikt.”

VROM heeft zijn taak als bouwcoördinator “de afgelopen tien jaar onzichtbaar uitgevoerd”, aldus de VVD. Bovendien klonk harde kritiek op het achterhouden van informatie over de Vinex­locaties. De commissie uitte haar grieven daarover vorige week in een interview met deze krant. De PvdA pleitte voor een nieuw parlementair onderzoek naar het gebrek aan concurrentie op de grootschalige uitleglocaties bij de grote steden.

Reageer op dit artikel