nieuws

Verborgen agenda

bouwbreed Premium

Verborgen agenda

Onlangs presenteerden Aedes, De Vernieuwde Stad en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw het Garantiefonds voor de Stedelijke Vernieuwing. ‘Een mooi stukje financiële solidariteit binnen de sector’, volgens Tweede­Kamerlid Bas Jan van Bochove. Het Garantiefonds ‘kan een belangrijke impuls zijn voor de voortgang van de stedelijke vernieuwing’, aldus Van Bochhove op de CDA­website.

Er klonken ook andere politieke geluiden. ‘Een papieren tijger’, was het eerste oordeel van Ineke van Gent, Kamerlid voor Groen Links. En: ‘Heffen is onontkoombaar’, aldus PvdA­er Adri Duivesteijn. Deze afhoudende reacties roepen vragen op. Zien de betreffende politici voldoende in wat de reikwijdte is van het Garantiefonds en welke rol het speelt in de matchingsmarkt die Aedes nu initieert? Kennelijk nog niet, want Van Gent zegt op de website van Groen Links dat ‘de 10 miljard euro’ van corporaties op korte termijn geactiveerd moeten worden. Terwijl dit precies het doel is van het Garantiefonds: het activeren van de investeringsruimte die nu bij de zogenoemde ‘rijke corporaties’ onbenut blijft. En hoezo een papieren tijger? Is het BBSH dan ook een papieren tijger? We bevelen lezing aan van artikel 21, lid 2. Dat verplicht corporaties om ‘de middelen die zij niet dient aan te houden om te voldoen aan het eerste lid (waarborgen van het financieel voortbestaan, red.) in te zetten ten behoeve van de volkshuisvesting.’ Niet het mooiste Nederlands, maar er is ook geen woord Frans bij. Corporaties handelen natuurlijk al veel langer dan vandaag in de geest van dit artikel. De lijst van matchingsinitiatieven is lang, inclusief de vele fusies waarmee miljarden euro’s zijn geactiveerd. De matchingsmarkt die Aedes nu initieert betekent een extra faciliteit die bestaande en nieuwe matchingsarrangementen in een sluitend en onontkoombaar verband bij elkaar brengt.

Wie nu nog wil heffen, heeft een andere agenda. Gaat het nu om het doel of om het middel? Om versneld plannen maken en deze financieren en uitvoeren, of om ‘coûte que coûte’ heffen? Aedes doet daarom een oproep aan de politici: sta open voor initiatieven die de corporatiebranche nu neemt of toon uw werkelijke agenda.

Reageer op dit artikel