nieuws

Verbazing over 06­nummers in Bos­boekhouding

bouwbreed Premium

den haag ­ Een nieuwe stroom schadeclaims dreigt door de parlementaire enquête bouwnijverheid. Tientallen bouwers staan met naam en 06­nummer op internet, sinds commissie­Vos de schaduwboekhouding van Koop­Tjuchem openbaar heeft gemaakt. De betrokkenen vallen stil als zij merken dat hun gegevens zijn vermeld. Daarna overheersen verbijstering en verbazing.

De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid heeft met de openbaarmaking van de schaduwboekhouding van Koop­Tjuchem heel wat teweeggebracht. In de Kamer werd sceptisch op het besluit gereageerd. Voorzitter Vos koos voor publicatie, omdat het stuk volgens haar een wezenlijk onderdeel vormt van de rapportage van de commissie. De lijst met corrupte ambtenaren, evenals de boekhouding afkomstig uit de handen van oud­directeur Bos, wilde zij om privacyredenen niet publiceren. In de boekhouding staan echter ook de namen, privé­adressen en 06­nummers van contactpersonen.

Betrokkenen weten niet dat zij met hun naam en nummer voorkomen in de stukken. De eerste reactie van de aannemers die het mobiele nummer hebben aangehouden, is verbazing en verbijstering over de vermelding. Enkele telefoons zijn afgesloten, schakelen door naar andere nummers of zijn in gebruik door nieuwe collega’s.

Directeur K. Terpstra van Ooms is even van verbazing als hij hoort dat zijn mobiele nummer in de schaduwboekhouding staat. “Ik heb er niet naar gekeken en me er niet in verdiept.” Terpstra wil niet ingaan op zijn rol in het vooroverleg en kiest voor een afwachtende houding ten aanzien van de toekomst. “Er is rapport tegen ons opgemaakt door de NMa en daar zal wel een vervolg op komen.”

Medewerkers van Ballast Nedam willen niet reageren. De één verwijst door naar het hoofdkantoor. Een ander ­ C. Loos voormalig regiodirecteur Zuid­Holland ­ noemt het “niet al te hanig” om in te gaan op een mogelijke betrokkenheid bij vooroverleggen. Hij werkt overigens al jaren niet meer bij het bedrijf.

Bellen

G. Markus van de gelijknamige aannemingsmaatschappij, een dochter van Boskalis, is enkele jaren geleden gestopt met werken. “Vroeger ging je voor een aanbesteding wel eens in de rondte bellen”, zegt hij over de vooroverleggen. Hij kan zich niet herinneren dat hij daadwerkelijk met collega’s om de tafel heeft gezeten. “Ik weet nergens vanaf. Koop moet misschien maar eens een betere boekhouding bijhouden”, aldus Markus. Hij wil eerst de stukken bekijken voordat hij beslist of hij verdere stappen onderneemt tegen de publicatie.

Ook A. Baas, directeur van een bedrijf wat zijn naam draagt, onderzoekt mogelijke stappen. “Ik heb een bedrijf met twee jongens, wat heb ik nou in de melk te brokkelen?” Hij kent Koop alleen van een dijkverzwaring waar hij optrad als bemiddelaar tussen de bouwer uit het noorden en de opdrachtgever. Het is voor hem een raadsel waarom dan toch een pagina aan zijn bedrijf is gewijd. De twee werken die daarop staan heeft hij wel gemaakt. Het ging in beide gevallen echter om een onderhandse aanbesteding. “Dat is een kwestie van vertrouwen tussen bouwer en gemeente, je gaat akkoord of niet.”

Hij heeft vanwege de kleine omvang van zijn bedrijf nooit een uitnodiging ontvangen voor een vooroverleg. Baas heeft zich wel verdiept in het systeem door de verhoren tijdens de enquête te volgen. “Ik heb er niets mee gehad, maar ik zou het spelletje best eens willen leren”, aldus de directeur.

Directeur Pennings van het gelijknamige bedrijf in Nuland weet niets van de werken die op de pagina met zijn naam staan voor de provincies Gelderland en Zuid­Holland, want zijn bedrijf “deed nooit zaken met Koop”. “We hebben één keer een dijkverzwaring uitgevoerd waar Koop ook aan meedeed en daar ken ik een uitvoerder van.”

Reageer op dit artikel