nieuws

Utrecht gaat terrein Oudenrijn opknappen

bouwbreed Premium

utrecht ­ De gemeente Utrecht begint in april aan het opknappen van bedrijventerrein Oudenrijn.

Als eerste wordt de weg Strijkviertel volledig vernieuwd, waardoor het terrein beter bereikbaar wordt.. De provincie Utrecht legt 575.000 euro bij uit de subsidieregeling TIPP, die betrekking heeft op herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Wethouder J. van Zanen is blij met de bijdrage. “De investeringen komen op een belangrijk moment, omdat de Utrechtse bedrijvigheid stagneert.” Ook verwacht hij dat deze bijdrage als stimulans kan werken voor andere aan te boren bronnen die de kwaliteit van het terrein kunnen verhogen. Bedrijventerrein Oudenrijn ligt aan de oostkant van De Meern (Utrecht) en is in de jaren zestig gebouwd. Verbreding van de weg Strijkviertel is nodig omdat het verkeer alsmaar toeneemt.

De weg wordt circa 1 meter breder waardoor twee aparte fietsstroken kunnen worden aangelegd. Ook komt aan de zijde van de bedrijven over de gehele lengte een trottoir. Beplanting en meer verlichting moet het aanzien van het Strijkviertel verbeteren en daarmee het gebied aantrekkelijker maken.

De totale kosten voor vernieuwing van de weg bedragen 2.875.000 euro (of krap 3 miljoen euro).

Reageer op dit artikel