nieuws

Stijging bouwleges slechts trendmatig

bouwbreed

gouda ­ De bouwleges mogen in beginsel hooguit trendmatig stijgen. Provincies zouden daar meer naar moeten kijken. Dezelfde bestuurslaag moet ook de regie in handen nemen als het gaat om woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen.

Dat schrijft BouwNed aan de provincies. De branchevereniging constateert dat de bouwleges het afgelopen meer dan 10 procent zijn gestegen. “Daarmee vormen zij een forse overschrijding van de gemiddelde bouwkostenstijging. Opdrachtgevers en kopers worden hierdoor geconfronteerd met onnodig zware lasten”, schrijft BouwNed, die een rol ziet weggelegd voor de provincies in het kader van het toezicht op de gemeentelijke financiën.

Inrichting

BouwNed bepleit ook een zwaardere rol voor provincies ten opzichte van de gemeenten. De vereniging wijst daarbij op de ideeën van het kabinet om provincies en gemeenten een grotere rol te geven bij de inrichting van de ruimte. Daarbij is het in eerste instantie een taak van gemeenten om de lokale uitbreidingsbehoefte voor wonen en werken aan te geven. BouwNed vreest dat dit niet goed werkt als de provincies hierbij niet de regie in handen nemen.

Gemeenten hebben nog te vaak de neiging lokale belangen te laten prevaleren boven regionale belangen. Zo kan het voorkomen dat twee buurgemeenten elk voor zich plannen ontwikkelen, terwijl er slechts behoefte is aan één plan. Dat kan weer voor de nodige vertraging in de planvorming met zich meebrengen, zo vreest BouwNed.

Ruimtebehoefte

Ook waar het gaat het om de toekomstige ruimtebehoefte zouden provincies meer moeten doen. Uit onderzoeken blijkt dat de ruimtebehoefte sterk wordt onderschat. Daardoor is er te weinig ruimte gereserveerd voor zowel woningen als bedrijven. In de toekomst kan dit leiden tot enorme capaciteitsproblemen.

Vereenvoudiging van regelgeving en procedures is een onderwerp waarbij de provincies eveneens een rol kunnen spelen. “De enorme hoeveelheid en onsamenhangende regelgeving en procedures, weinig slagvaardige en transparante besluitvorming en een ondoelmatige taakverdeling tussen overheid en marktpartijen vormen de belangrijkste obstakels die het voor regionale en lokale overheden en betrokken bouwbedrijven steeds moeilijker maken om plannen te realiseren. De doorlooptijden om van ontwerp tot uitvoering te komen zijn te lang. Gebrek aan afstemming tussen procedures, in combinatie met een overmaat aan mogelijkheden om bezwaar in te dienen, resulteren in enorme vertragingen van nieuwbouwprojecten”, vat BouwNed de kritiek bondig samen.

Provincies kunnen hier wat aan doen door vereenvoudiging en betere afstemming van regelgeving en procedures tot speerpunt van het beleid te maken. Ook de instelling van provinciale bouwcoördinatieteams kan helpen, vooral bij het oplossen van stagnatie in de woningbouwproductie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels