nieuws

Stichting Beoordeling Integriteit opgericht

bouwbreed Premium

gouda ­ De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid is opgericht. Dit laat AVBB­voorzitter Brinkman weten in een brief aan alle georganiseerde bouwers. Ook ongeorganiseerden kunnen zich bij de stichting aanmelden.

De stichting gaat een openbaar register beheren van bedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd dat minstens voldoet aan de gedragscode die het AVBB enkele maanden geleden heeft ontwikkeld. “Hierdoor kunt u meerwaarde aan uw bedrijfscode geven. Dit is van groot belang voor de relatie met uw opdrachtgevers. De code wordt dan immers extern getoetst en overtredingen worden beoordeeld door een raad van toezicht bestaande uit personen van buiten de bedrijfstak. Opdrachtgevers, werknemers en derden kunnen overtredingen melden. Genoemde raad van toezicht zal een sanctiebeleid ontwikkelen en bekendmaken”, aldus Brinkman.

De instelling van de stichting, de raad en bijbehorende sancties is bedoeld om de buitenwereld te laten zien dat het de bouwsector ernst is met de “zelfreiniging”, zoals ook de politiek die wenst.

Brinkman roept dan ook alle bedrijven op een bedrijfscode in te voeren en deze ook strikt na te leven. “Belangrijke waarden als integriteit en betrouwbaarheid zijn voor de klanten en opdrachtgevers niet vanzelfsprekend meer. Het is noodzakelijk dat dit beeld weer ten goede verandert.”

Hij blijft van mening dat ook veranderingen bij de overheid nodig zijn. “Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zich ­ elk voor zich zowel als samen en in goed overleg ­ moeten inspannen om tot andere werkwijzen te komen.

Reageer op dit artikel