nieuws

Slanke transferconstructie vangt stramienwisselingen op

bouwbreed Premium

delft ­ D3BN Civiel Ingenieurs streeft er altijd naar slanke constructies te ontwerpen voor zwaar belaste bouwdelen. Ook voor het project Zuidpoort in Delft was dat het uitgangspunt. Voor de noodzakelijke transferconstructie op de parkeerkelder zijn voorgespannen U­balken toegepast die vervolgens in het werk worden volgestort.

In het Zuidpoortgebied aan de zuidkant van het centrum bouwt Delft aan een project dat het winkelaanbod en de uitgaansmogelijkheden moet verbeteren. Het project bestaat uit zeventig woningen in drie en vier bouwlagen, 16.000 vierkante meter winkelruimte, een bioscoopcomplex met zeven zalen met een totaaloppervlakte van 3800 vierkante meter en een tweelaagse parkeergarage van 24.900 vierkante meter. Voor de garage, die plaats moet bieden aan 950 voertuigen, stelde de gemeente een parkeerstramien van 15,60 meter als nadrukkelijke eis. Het stramien van de winkels en woningen boven de parkeergarage is 7,80 meter. Een transferconstructie was dus nodig.

In het voorlopige ontwerp verrichtte D3BN studies naar alternatieven. Aanvankelijk leidde dat traject naar het ontwerp van een poldergarage, een systeem met damwanden tot de waterkerende kleilaag in de bodem waardoor de put met een lichte bemaling betrekkelijk eenvoudig droog gehouden kan worden. Het zou beslist een goedkopere methode zijn geweest. Maar vanwege andere belangen drong de gemeente aan op een volledig gesloten betonnen bak.

Mega

Bij het project zijn niet alleen twee opdrachtgevers betrokken, gemeente Delft en ontwikkelaar MAB, maar ook twee architecten. Het Ierse architectenbureau ODT verzorgt het ontwerp voor de bioscoop die grotendeels op de parkeergarage wordt gebouwd. AWG/Bob van Reeth uit Antwerpen is verantwoordelijk voor het ontwerp van de parkeergarage en de daarboven gelegen winkels en woningen.

Zuidpoort is in alles een megaproject waarbij grote belangen spelen. Deze belangen zijn er de oorzaak van dat de constructie in de ontwerpfase niet altijd de hoogste prioriteit heeft. Binnen een dergelijk proces is het van belang dat de constructeur, binnen de gestelde randvoorwaarden, toch nog de meest economische constructie ontwerp. Bij Zuidpoort heeft D3BN daarom een uitgebreide studie verricht naar de vervormingen die door de stapeling van functies en de wisseling van het stramien wordt veroorzaakt.

Uit dat onderzoek is een ontwerp gekomen met een transferconstructie over twee verdiepingen, waarin alle partijen zich konden vinden. Op laag 0 zijn namelijk balken nodig teneinde de overgang van het stramien van de winkels (7,80 meter) mogelijk te maken naar het daaronder toegepaste parkeerstramien (15,60 meter). In het ontwerp zijn sparingen noodzakelijk in de dragende wanden van de woningen die van vloer tot vloer komen te lopen. De wanden kunnen daarom niet worden gebruikt als liggers. Om de stabiliteit te waarborgen en de krachten goed af te leiden, is vervolgens ook voor laag +2 een transferconstructie bedacht. Deze twee transferconstructies worden door middel van kolommen met elkaar verbonden. De kolommen zullen gedeeltelijk prefab worden gemaakt en gedeeltelijk in het werk worden gestort.

Kostenbewust

D3BN heeft naam gemaakt met het zoeken naar constructieve grenzen om ­ zoals de medewerkers het uitdrukken ­ met minimale constructies uitvoering te geven aan de taak van kostenbewust ontwerpen. Waar berekeningen uitwijzen dat door een iets andere indeling of een alternatieve materiaalkeuze met een lichter constructief ontwerp kan worden volstaan, schrikken de ingenieurs daarvoor niet terug. Door de verschillende belangen van de architecten en opdrachtgevers, was het bij project Zuidpoort een extra uitdaging deze filosofie waar te maken.

Bioscoop

Op het eerste oog iets gemakkelijker is de oplossing die de ingenieurs vonden voor de staalconstructie van het bioscoopcomplex. Het bouwdeel waarin de bioscoopzalen zijn gehuisvest staat enigszins gedraaid boven de parkeergarage. De grote zaal zweeft in zekere zin boven de foyer en staat op twee schuine stalen kolommen waarvan één in de foyer staat en de andere aan de buitenzijde van het gebouw. Ook hier is uiteraard het stramien in de parkeergarage met zijn overspanning van 15,60 meter bepalend.

Omdat de bioscoop niet recht boven de parkeergarage komt, was het toch een hele puzzel om een constructie te bedenken voor zes gestapelde zalen over twee verdiepingen en een grote zaal/foyer op de 0­laag. Zeker in een bioscoopzaal zijn grote overspanningen vereist, waardoor de gedachten bij D3BN al meteen uitgingen naar een staalskelet opgebouwd uit vakwerkliggers. Deze liggers worden op die posities ondersteund waar in de parkeergarage de kolommen staan. Eigenlijk is het steeds een beetje schuiven in het ontwerp geweest tot de ideale steunpunten in de parkeerkelder waren gevonden, zodat geen parkeerplaatsen verloren gingen.

Reageer op dit artikel