nieuws

Rijk reserveert 100 miljoen voor water

bouwbreed

den haag ­ Het kabinet stemt in met de ondertekening van het Nationaal bestuursakkoord water. Hierin zijn afspraken gemaakt met gemeenten, provincies en waterschappen om tot 2015 de waterhuishouding op orde te brengen. Het kabinet investeert eenmalig 100 miljoen euro voor een snel begin aan de uitvoering van het akkoord.

Het Rijk maakt wel een voorbehoud bij de investering. Eerst moet namelijk in de voorjaarsnota en het regeerakkoord een besluit worden genomen over de financiële problemen. Het Rijk heeft overleg gehad met het interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Reageer op dit artikel