nieuws

Proef menggranulaat onder huizen

bouwbreed

erp ­ Menggranulaat als fundering onder wegen is gangbaar, maar in het Brabantse Erp is het puinmengsel bij wijze van proef nu ook onder een woonhuis gelegd.

Het puin is afkomstig van gesloopte stallen die vanwege de opkoopregeling in groten getale vrijkomen. Grond­ en sloopwerkbedrijf Beekmans Recycling uit Erp is initiatiefnemer van het experiment. Het is de ligging van het bedrijf op het platteland die de proef mogelijk maakt. Toeleveranciers van zand zijn niet in de buurt aanwezig, te slopen stallen wel. Menggranulaat als fundering is duurder, maar de geringere transportafstand compenseert het prijsverschil met zand.

“Het is prijstechnisch gunstig en kwalitatief veel beter”, meent directeur M. Beekmans. “Een fundering met puingranulaat heeft een draagkracht die vijfmaal groter is dan die van zand.” De harde concurrentie in zijn branche heeft Beekmans aangezet tot het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. “We moeten hier op het platteland ook concurreren met loonwerkers”, verklaart hij. De korte transportafstand is wel een nadrukkelijke voorwaarde voor het inzetten van menggranulaat in plaats van zand als fundering onder woonhuizen.

Beekmans verwacht de komende weken nog eens bij vijf nieuwbouwwoningen gesloopte stallen als fundament te kunnen inzetten.

Reageer op dit artikel