nieuws

Procedure A4 Delft­schiedam wordt hervat

bouwbreed Premium

den haag ­ De voorbereiding van de aanleg van de A4 door Midden­Delfland komt weer op gang. Minister De Boer van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de tracé­ en mer­procedure voor de snelweg tussen Delft en Schiedam te hervatten. Eind 2005 moet het kabinet dan een Tracébesluit kunnen nemen.

De afronding van het gebed zonder eind dat het snelwegplan is geworden, komt daarmee dichterbij. De ontbrekende schakel in de weg moet een groot aantal problemen tegelijk oplossen. Het gaat om de capaciteitsproblemen op de A13 en de A20, het sluipverkeer in het Westland en de luchtkwaliteit in Overschie. Begin volgend jaar kan er al een geactualiseerde variant liggen van de Trajectnota uit 1996, waarop geen vervolg is gekomen. Dat wordt de basis voor een Tracébesluit.

De traject­/mer­procedure wordt gevoerd in nauw overleg met de partijen in de regio. De door hen aangedragen varianten voor de inpassing van de weg zullen tegen het licht worden gehouden. Ook zullen enkele alternatieven voor de A4 worden bekeken. Met de aanleg is mogelijk meer dan een miljard euro gemoeid. Critici stellen dat de snelweg alleen maar zal leiden tot nog meer congestie op de ring rond Rotterdam en dat de luchtvervuiling voor omwonenden, ook in Overschie, juist zal toenemen. In mei dit jaar zal er een startnotitie liggen met een analyse van de problemen. Ook wordt hierin de invulling van het onderzoek aangegeven. Daarop is eerst nog schriftelijk inspraak mogelijk.

Reageer op dit artikel