nieuws

Nieuwe subsidie voor energiebesparing

bouwbreed

utrecht ­ ‘Innovaties energiebesparing woningen en gebouwen’ is een nieuwe subsidieregeling van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dit jaar is er 648.000 euro voor beschikbaar.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Novem. In aanmerking komen twee categorieën projecten: de renovatie van woningen en de renovatie of nieuwbouw van bepaalde onderdelen utiliteitsbouw. Deze u­bouw onderdelen omvatten kantoren, klinische gezondheidszorg of onderwijs.

De subsidie is bestemd voor haalbaarheidsstudies en ontwikkelings­ en demonstratieprojecten. Novem heeft een lijst met technische voorkeuren opgenomen, bedoeld om de ontwikkeling van deze elementen te bevorderen. Projecten die een relatie hebben met deze technische voorkeur van Novem maken de meeste kans op subsidie. De voorkeur betreft geavanceerde zon­ en lichtweringssystemen, energetisch hoogwaardige renovatieconcepten, innovatieve ventilatiesystemen, woonconcepten met een nieuwe technologie als opvolger van de hr­ketel, dunne isolatiematerialen in de bestaande bouw en ‘plug and play’ installaties. De technieken moeten geen losse elementen zijn, maar onderdeel van een samenhangend pakket, waarin juist door de combinatie de energetische kwaliteit van een gebouw verbetert.

De aanvragen voor haalbaarheidsprojecten moeten voor 2 september bij Novem zijn ingediend. De aanvragen voor ontwikkelings­ en demonstratieprojecten voor 16 september 2003. De subsidie krijgt waarschijnlijk volgend jaar een vervolg.

De aanvraagformulieren en de wetteksten staan op www.novem.nl. Via de helpdesk (030­2393640) kan een brochure met een cd­rom worden besteld, met dezelfde gegevens.

Reageer op dit artikel