nieuws

Meetsysteem brengt bodem snel in kaart

bouwbreed Premium

groningen ­ Onderzoekers van Medusa Explorations bv ontwikkelen een meetmethode die archeologie op bouwplaatsen vergemakkelijkt. Het systeem meet onder meer bodempatronen, landschapssporen en verstoringen van de bodem. Aan de hand van die gegevens kunnen archeologen snel bepalen of een gebied interessante vindplaatsen bevat.

Medusa Explorations BV is ontstaan vanuit de Rijks Universiteit Groningen (RUG). Het systeem wordt GARP genoemd dat staat voor ‘a Geophysical tool for Archeology bases on Radiometric Physics’. Met het apparaat dat bijvoorbeeld aan een tractor gemonteerd kan worden, wordt in korte tijd in kaart gebracht of een gebied plekken bevat die nader archeologisch onderzocht moeten worden.

Hoe lang zo’n onderzoek duurt hangt natuurlijk af van de oppervlakte van het gebied. Volgens de onderzoekers kan een middelgroot bouwterrein (tussen tien en twintig hectare) in ongeveer een dag in kaart worden gebracht. Met de huidige methoden van archeologisch onderzoek, met name bodemweerstandsmetingen, duurt hetzelfde karwei ongeveer drie dagen. Met behulp van GARP worden hoge resolutiekaarten gemaakt. “Op basis van deze kaarten kan (archeologisch) boorwerk in het vervolg gericht worden aangestuurd”, zo lichten de onderzoekers toe. “Dit bespaart op ongerichte boringen en levert betere informatie in een korte tijd.”

Metaaldetector

Op dit moment wordt nog gewerkt met een relatief groot apparaat dat bijvoorbeeld aan een tractor verbonden kan worden. Uiteindelijk moet GARP er gaan uitzien als een soort draagbare metaaldetector. Het apparaat kan dan in bijvoorbeeld een rugzak worden meegenomen.

De werking van GARP verschilt van een metaaldetector. Het systeem meet de bodemstructuur, en geen objecten. Het begint dus niet te piepen als er bijvoorbeeld een muntstuk of de funderingen van een gebouw in de grond blijken te zitten. Volgens de onderzoekers is voor de bediening van het apparaat geen specialistische kennis nodig. Daardoor kunnen aannemers zelf een eerste onderzoek doen naar mogelijke archeologische vindplaatsen.

Zo’n expertise is niet voldoende om aan de wettelijke eisen inzake archeologische vindplaatsen te voldoen, daarvoor moet een gecertificeerde archeoloog worden ingeschakeld. Wel maakt het eigen onderzoek snel duidelijk op welke plekken archeologische vondsten te verwachten zijn, zodat de aannemer daarmee alvast rekening kan houden in zijn planning.

Het Verdrag van Malta, dat ook door Nederland is ondertekend, verplicht om voor de bouw de bodem te inspecteren op materiaal uit het verleden. De bouwer draagt hiervan de kosten.

Reageer op dit artikel