nieuws

Hogeschool wijst claim architect af

bouwbreed

ZWOLLE ­ De hogeschool Windesheim in Zwolle voelt zich niet aangesproken door de claim van tienduizenden euro’s die architectenbureau Atelier PRO bij de hogeschool neerlegt. Het architectenbureau kreeg in januari te horen dat de hogeschool zijn herinrichtingsplannen niet verdersamen met het bureau wil ontwikkelen.

Behalve financiële schade door extra kosten die het architectenbureau maakte voor aanvullend onderzoek, lijdt het bureau vooral imagoschade. De hogeschool stelde in januari dat de plannen van Atelier PRO niet aan de randvoorwaarden voldoen, omdat ze de begroting van de school overschrijden. Het architectenbureau bestrijdt dat met nadruk. Architect en directeur Leon Thier: “We hebben meerdere scenario’s uitgewerkt, waarvan de kosten verschillen. Volgens ons zitten daar genoeg kwalitatief goede en tevens financieel haalbare mogelijkheden bij.”

Atelier PRO veronderstelt dat de hogeschool de keuze om de samenwerking te beëindigen heeft gebaseerd op een second opinion, waarin de plannen op haalbaarheid zijn onderzocht. “Dat is een normale stap, maar wij hebben geen inzage in de uitkomsten daarvan gekregen en dat is niet gewoon”, aldus Thier.

Afspraak

Woordvoerder J. Belksma van Windesheim zegt dat Atelier PRO in een eigen rapport al stelde dat “niet aan alle randvoorwaarden zou kunnen worden voldaan” en dat de second opinion dat alleen maar heeft bevestigd. Verder stelt de hogeschool dat aan alle contractverplichtingen is voldaan. Belksma: “De afspraak was dat Atelier PRO ideeën zou uitwerken, maar er is nooit vastgelegd dat die plannen ook definitief zouden worden uitgevoerd.”

Atelier PRO heeft de BNA ingelicht over de gang van zaken en stelt dat het een erecode is onder architecten om niet in zee te gaan met opdrachtgevers als een collega nog een opdracht aan het afwikkelen is. Belksma heeft echter nog niet gemerkt dat andere architecten zich terughoudender opstellen in de race om de nieuwe opdracht van de hogeschool. Over twee weken hoopt de hogeschool de nieuwe architect bekend te maken.

Reageer op dit artikel