nieuws

‘Geld herstel spoor blijft onvoldoende’

bouwbreed

den haag ­ ProRail is blij dat de minister van Verkeer en Waterstaat de problemen met achterstallig onderhoud onderkent, maar de toegezegde 82 miljoen biedt geen soelaas. Om een minimum aan kwaliteit te kunnen bieden, is dit jaar nog 57 miljoen meer nodig, waarschuwt de beheerder van ’s lands spoorinfrastructuur.

Het budget voor dit jaar is volgens algemeen directeur B. de Klerk van ProRail onvoldoende om de grote problemen als gevolg van achterstallig onderhoud aan te pakken. “Voor de reizigers komen wij in 2003 voor pijnlijke keuzes te staan bij het nemen van beslissingen over het inzetten van het schaarse geld. We weten nu al dat we de storingen aan seinen en wissels onvoldoende kunnen aanpakken.”

“Voeg daarbij de verminderde schoonmaak op de stations en er rijst mij een somber beeld voor ogen. De kwaliteit van het totale systeem glijdt af.” De directeur waarschuwt: “Dit leidt onvermijdelijk tot hogere uitgaven in de toekomst.” Positief vindt hij de keus van de minister De Boer om eerst geld te steken in het spoor dat er al ligt, ten koste van nieuwe projecten. Ofwel: oud gaat voor nieuw. Dit is naar Klerks mening “een logische stap, omdat we eerst het achterstallig onderhoud aan het bestaande spoor moeten inlopen. Pas daarna is de vraag aan de orde waar nieuwbouw moet worden gepleegd.” Klerk ziet het in elk geval als belangrijke winst dat de minister de moed heeft gehad het achterstallig onderhoud aan te kaarten. De formateurs van het nieuwe kabinet geeft hij de dringende boodschap mee ervoor te zorgen dat er de komende jaren structureel geld beschikbaar komt om de problemen voortvarender te kunnen aanpakken.

Reageer op dit artikel