nieuws

‘Geen ontslag voor schilder in slappe tijd’

bouwbreed

odijk ­ De Hout­ en Bouwbond CNV wil in de schilderscao opnemen dat werknemers die meedoen aan het zogenoemde werkspreidingsmodel niet worden ontslagen in slappe tijden. Daarnaast wordt er een looneis neergelegd van 2,5 procent dit jaar.

Net als de grond­, water en wegenbouw kent de schildersbranche maar al te goed het fenomeen van de winterwerkloosheid. En zoals de gww­sector het Jaarmodel GWW kent, zo hebben de schilders het werkspreidingsmodel. De christelijke bouwbond wil dat model nu versterken.

Daartoe moet er volgens de bond een ontslagverbod komen voor werknemers die volgens het model werken. Ook moeten reisuren kunnen worden ingezet voor het model, aldus de bond in zijn cao­voorstellen. Net zoals in de andere bouwsectoren vraagt de bond een loonstijging per 1 april van 0,25 procent plus automatische prijscompensatie. Die wordt voor dit jaar geraamd op 2,25 procent. Alle onkostenvergoedingen moeten van de bond 7 procent omhoog. Voor oudere werknemers wil de bond de mogelijkheid vergroten om vier dagen te gaan werken. Daartoe moet het aantal seniorendagen voor 55­plussers worden verhoogd met vijf.

Verder wil de bond dat werkgevers 75 procent van de premie ziektekosten van de werknemer voor hun rekening nemen.

Reageer op dit artikel