nieuws

Detectiesysteem registreert botsende vogel op soort

bouwbreed

petten ­ Onderzoekers van ECN in Petten hebben een nieuw systeem ontwikkeld om vogels die tegen windturbines aanvliegen te detecteren. Op grond van voorlopige resultaten blijkt dat minder vogels zich tegen turbines dood vliegen dan op basis van oude aannames was te verwachten.

Elk vogelslachtoffer is de tegenstrijdige consequentie van de toepassing van de milieuvriendelijke energiebron. Volgens H. Verhoef technische onderzoeker bij de groep experimenten van de unit ECN windenergie is het geplande windmolenpark bij de Afsluitdijk onder meer afgeblazen vanwege het potentiële gevaar voor Waddenvogels. Maar omdat twijfel bestond over het aantal vogels dat daadwerkelijk ten gevolge van de aanwezigheid van windturbines om het leven komt, heeft ECN een systeem ontwikkeld om de hoeveelheid en soort vogels te detecteren. Verhoef: “De veronderstellingen over mogelijke vogelslachtoffers bij de Afsluitdijk waren gebaseerd op vijftien jaar oude studies in de Noordoostpolder. De cijfers zijn gewoon geëxtrapoleerd naar de nieuwe situatie.” Volgens Verhoef valt het in de praktijk echter mee met de hoeveelheid vogelslachtoffers. Tellingen bij een bepaalde windturbine wezen uit dat over een periode van negen jaar minder dan dertig vogels de dood vonden. Het nieuwe detectiesysteem bestaat uit microfoons die het geluid van botsende vogels opvangen en een webcam die de aanvaringen in beeld brengt. Hierdoor kan de plek van de botsing en de soort vogel nauwkeurig in kaart worden gebracht. Het nieuwe systeem registreerde bij een windturbine in Den Helder in drie maanden geen enkele aanvaring en ook tegen de Vestas­turbine in de Wieringermeer heeft zich nog geen enkele vogel te pletter gevlogen. Volgens Verhoef is inmiddels ook vanuit het buitenland interesse getoond voor de geautomatiseerde detectiemethode.

Reageer op dit artikel