nieuws

De Gouden Piramide voor inspirerende opdrachtgever

bouwbreed

den haag ­ Inspirerend opdrachtgeverschap wordt vanaf 2003 ieder jaar beloond met de Rijksprijs De Gouden Piramide: een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 50.000 euro. Rijksbouwmeester Jo Coenen is voorzitter van de jury.

De prijsronde 2003 is bestemd voor opdrachtgevers met één of meer projecten op het zogenoemde microniveau: architectuur van een gebouw en/of ensemble (inclusief hergebruik en restauratie), inrichtingsontwerpen, een civieltechnisch ontwerp van niet té grote omvang.

De Gouden Piramide is een prijs van de ministeries VROM, LNV, OCenW en VenW. Elke opdrachtgever in Nederland, die in ieder geval één project heeft gerealiseerd in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 en niet zelf werkzaam is bij het Rijk, kan zich kandidaat stellen. Dus ook particulieren, bijvoorbeeld burgers die een ‘droomhuis’ hebben laten bouwen. Omdat veel opdrachtgevers terughoudend zijn zichzelf aan te melden, bestaat ook de mogelijkheid een ‘goede opdrachtgever’ voor te dragen. Inschrijven kan tot 16 mei via de website www.goudenpiramide.nl.

In juni worden maximaal vijf genomineerden bekendgemaakt. Tijdens een live tv­uitzending in november reikt een minister of staatssecretaris de prijs uit aan de winnaar. De AVRO maakt een serie tv­documentaires over de genomineerde opdrachtgevers en hun werk.

De Gouden Piramide is de opvolger van de Rijksprijs De Zeven Piramides waarbij eens per twee jaar zeven prijzen werden uitgereikt. Aan deze onderscheiding was geen geldbedrag verbonden.

Reageer op dit artikel