nieuws

Computerversie voor trillingsbepaling

bouwbreed

rotterdam ­ Bris BV heeft de computerprogramma’s VP­Verkeersdrempel en VP­Wand geactualiseerd naar aanleiding van de herziene SBR meet­ en beoordelingsrichtlijnen over trillingen. In de vernieuwde versie is het mogelijk de berekende trillingsniveaus te vergelijken met de nieuwe vastgestelde waarden.

Trillingen die ontstaan door verkeer dat over drempels rijdt of door heiwerkzaamheden, kunnen schade aan gebouwen veroorzaken en hinderlijk zijn voor omwonenden. Met de computerprogramma’s van Bris uit Rotterdam is de kans op schade als gevolg van te verwachten trillingen in kaart te brengen. In afwijking van de vorige versies van de computerprogramma´s kunnen de trillingsniveaus worden vergeleken met de nieuwe grens­ en streefwaarden. Daarnaast is het binnen VP­Verkeersdrempel mogelijk gemaakt om het effect van verscheidene voertuigen die verschillende aantallen met wisselende snelheden passeren, in één keer te bepalen. Dit maakt het mogelijk om een reëel verkeersbeeld te simuleren. VP­Verkeersdrempel voorspelt aldus de mogelijk schade en hinder door verkeerstrillingen.

VP­Damwand voorspelt mogelijke schade aan gebouwen als gevolg van het in­ of uittrillen van damwanden. De zeven opgenomen bodemprofielen zijn individueel aan te passen. De programma’s zijn onder meer bedoeld voor adviseurs op het gebied van geotechniek, ambtenaren van Bouw­ en Woningtoezicht en schaderverzekereaars.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels