nieuws

‘Bouw moet collectief boete doen’

bouwbreed

den haag ­ Een collectieve boetedoening van de sector is nodig. Erkenning van schuld door bouwers is daarvoor een eerste vereiste. Over de hoogte van de sanctie kon zij weinig zeggen, behalve twijfels uiten over de juridische basis voor schadeclaims alleen gebaseerd op de schaduwboekhouding van het bedrijf Koop­Tjuchem.

Volgens Vos biedt dit weinig juridische grond voor terugvordering van geleden schade. Dat zei de voorzitter bij de behandeling van het enquêterapport in de Tweede Kamer. De publicatie van de schaduwboekhouding die oud­directeur Bos van Koop­Tjuchem aan Justitie overhandigde, stuitte op ongenoegen van enkele Kamerleden. “Het maakt wezenlijk deel uit van onze rapportage. Het toont aan dat hier sprake is van een groot netwerk. Honderden deden mee aan het systeem en publicatie is nodig om het besef over te brengen van de uitgekiendheid en de wijze van functioneren van de kartels”, verdedigde Vos.

Geheim

De commissie houdt andere verkregen boekhoudingen wel geheim. “Met HBG is uitdrukkelijk de afspraak gemaakt de gegevens niet beschikbaar te stellen aan derden. De administratie van BAM NBM is in beslag genomen door het Openbaar Ministerie en betrokken in het strafrechtelijk onderzoek”, aldus Vos. De boekhouding van Bos heeft zij gekregen. Na overleg met Justitie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit bleek openbaarmaking die onderzoeken niet in de wielen te rijden. Vos is wel bezorgd over de traagheid bij Justitie in het onderzoek naar corrupte ambtenaren, dat al een jaar loopt.

Voorzitter Vos kreeg het hard te verduren over het aangehaalde percentage van prijsopdrijving. Het eindrapport meldt 8,8 procent, maar dat is gebaseerd op 211 mislukte aanbestedingen. Vos gaf aan dat het hier om een maximum gaat, aangezien de gelukte aanbestedingen waarschijnlijk een lager percentage kennen. Overigens bedoelde zij dat ook als indicatie en niet als vaststaand feit. De constatering van Hofstra dat de ophoging meer is dan nul procent, kon zij beamen.

De Kamer dankte de commissie in een motie voor het geleverde werk. De behandeling van het rapport met de regering is een week uitgesteld en volgt daarom over twee weken in de eerste week van april.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels