nieuws

Afzetgroei in MKB blijft voorlopig laag

bouwbreed Premium

zoetermeer ­ De afzet in het midden­ en kleinbedrijf in de bouw zal tot 2007 zo’n 1,25 procent bedragen Dat is driekwart procentpunt lager dat in de periode 1999­2003. Deze voorspelling doet economische onderzoeksbureau EIM.

Het bureau komt tot deze lagere groei vanuit de veronderstelling dat vooral de nu al bestaande knelpunten in de woningbouw in de periode 2004­2007 niet zullen verdwijnen. De vraag naar nieuwbouwwoningen blijft stijgen door een toename van het aantal huishoudens. De verwachte renteontwikkeling geeft ook een impuls voor de vrijesectorbouw en de vraag naar kwalitatief goede woningen blijft hoog.

Ook verwacht het EIM dat herstel en verbouw een grotere vlucht zal nemen. Problemen met het verkrijgen van een nieuwe woning en de grotere vraag naar kwaliteit zijn de oorzaken van deze ontwikkeling. De investeringen in bedrijfsgebouwen zal afzwakken na de afgelopen bloeiperiode. Dit geldt temeer omdat de werkgelegenheidsgroei zal afnemen. Voor de b&u­bedrijven betekent dit alles afzwakkende afzetresultaten in de periode 2004­2007. De toename van herstel en verbouw zal voor het MKB­bouw iets positiever uitvallen dan voor het grootbedrijf, verwacht het EIM.

De gww­sector krijgt in de komende periode te maken met het aflopen van de grote infrastructurele werken. Het volume van investeringen zowel door de overheid als door het bedrijfsleven zal afnemen.

Wat de structuur van de bedrijven betreft verwacht het EIM dat de trend van consolidaties in de branche voortgaat. In de sector wordt steeds meer samengewerkt en zowel nationaal als internationaal vinden overnames plaats. Juist in de gww­sector werken veel bedrijven lokaal. Door overnames proberen vooral grotere bedrijven veel meer greep op de lokale markten te krijgen.

Basisjaar De winsten zullen in de komende vier jaar met gemiddeld 3,25 procent stijgen tegen 4,25 procent in de afgelopen vier jaar. Het percentage is nog hoog, maar dat komt doordat het EIM het moeilijke jaar 2003 als basisjaar neemt. Toch is ook het EIM niet zeker dat deze cijfers worden bewaarheid. omdat geen rekening is gehouden ­ en ook niet kon worden gehouden ­ met eventuele beleidsintensiveringen en ombuigingen van een nieuw kabinet.

Het EIM heeft daarom gekeken wat het betekent als een nieuw kabinet 7 miljard euro extra gaat bezuinigen, de groei van de wereldhandel 2 procentpunt lager uitkomt en het btw­tarief begin 2004 1 procentpunt wordt verhoogd.

Als een deel van die maatregelen wordt ingevoerd, zal de afzetgroei gemiddeld 0,9 procent per jaar lager uitkomen. Ook de werkgelegenheid zakt met 0,9 procent extra per jaar. Deze forse effecten hangen samen met een verminderde vraag naar vrijesectorwoningen als gevolg van de veronderstelde verhoging van het btw­tarief, meent het EIM.

Reageer op dit artikel