nieuws

Woonwagenpark Hilversum in revisie

bouwbreed

hilversum ­ Woonwagencentrum de Egelshoek wordt na de bouwvak grondig aangepakt. Sanerings­ en herinrichtingswerkzaamheden kost de gemeente Hilversum 5 miljoen euro.

Van onze correspondent Het takelbedrijf Mammoet zorgt voor de verplaatsing van woonwagens van de 43 huishoudens. Op het 27000 vierkante meter grote gebied, waarvan nu nog eenderde de bestemming sloopterrein heeft, komen met een uitbreiding van 11 standplaatsen binnenkort 54 mobiele eenheden. Bewoners gaan er in woonplezier flink op vooruit. De ruimer bemeten percelen zijn straks 15 bij 20 meter groot, ongeveer het dubbele van wat de bewoners nu hebben. Op den duur wordt daaraan ook de huur aangepast. Die bedraagt nu rond de 40 euro per maand, maar komt na een huurgewenning van ongeveer tien jaar te zijner tijd neer op zo’n 180 euro in de maand.

Tien jaar geleden zag het er nog naar uit dat het centrum vanwege het deconcentratiebeleid zou worden ontmanteld. “Er mochten geen grote woonwagencentra meer bestaan”, legt H. Schuur van de dienst Stadsontwikkeling uit. “Het moesten kleine centra worden met maximaal vijftien wagens. Dat bleek in deze omgeving, behalve door veel verzet van buurtbewoners, ook planologisch heel moeilijk. Eind jaren negentig kregen we te horen dat er in uitzonderingsgevallen toch een grootschalige opzet mogelijk was. Dat betekende onze redding.”

De extra standplaatsen voorzien in de toekomstige behoefte van de natuurlijke aanwas van het woonwagenkamp. “Twee ervan reserveren we voor een gemeenschappelijke ruimte en een plek waar de jeugd zich kan vermaken.”

Dudok

De gemeente kwam aanvankelijk met drie schetsontwerpen; bewoners kozen uiteindelijk voor het model van een zo groot mogelijk grondoppervlak voor hun wagen.

Het woonwagenkamp Egelshoek resideert al sinds de jaren dertig naast het vliegveld Hilversum. Het was Dudok zelf die destijds de mooi gelegen locatie aanwees als tijdelijke plek voor de gezinnen van de rondreizende scharensliep, stoelenmatter en mandenmaker die van locatie naar locatie trokken om hun vakmanschap van deur tot deur aan te prijzen.

De economische vooruitgang en het verplicht volgen van onderwijs voor hun kinderen deed hen uiteindelijk de das om, waarna de handel in tweedehands auto­onderdelen ontstond. Het autosloopterrein pal naast de Egelshoek, waar kampbewoners thans hun nering hebben, heeft Hilversum in 1995 volledig gesaneerd en als bedrijfsgebied ingericht.

Reageer op dit artikel