nieuws

Studie naar sierteeltgebied in polder

bouwbreed

den haag ­ Minister Kamp van VROM wil de ontwikkeling van een gebied voor de zogeheten pot­ en containerteelt in de Groene­Hartgemeente Rijnwoude nader tegen het licht houden. Er moet eerst worden gekeken naar de effecten op het waterbeheer, of de plannen passen in de doelstellingen voor het Groene Hart en de ambities voor duurzame glastuinbouw. Ook moet duidelijk worden of de vraag bij de bedrijven de ontwikkeling van de beoogde 170 hectare rechtvaardigt.

De pot­ en containerteelt (pct) is een sierteeltvariant waarbij niet in de volle grond wordt gewerkt. De bakken waarin de planten groeien, zouden voor een deel in kassen komen te staan.

De gemeente Rijnwoude en de provincie Zuid­Holland hadden zich voorgenomen het pct­gebied in vier fasen van de grond tillen. De eerste omvat 50 hectare. De minister heeft toegezegd die eerste fase in elk geval niet tegen te houden. Voor de resterende 120 hectare stelt de minister een gezamenlijk en integraal onderzoek voor naar de ontwikkelingsmogelijkheden in het betrokken gebied.

Doel is te “voorkomen dat er nu beslissingen worden genomen waar we later spijt van krijgen”.

Reageer op dit artikel