nieuws

Rotterdam weert schikkende bedrijven

bouwbreed Premium

rotterdam ­ Een schikking met het Openbaar Ministerie is voor Rotterdam reden om aannemers te weren bij aanbestedingen. Het is een van de elementen in het eigen aanbestedingsreglement dat de havenstad heeft opgesteld. De bouw vreest dat dit het begin is van wildgroei.

Met het hanteren van de schikking als uitsluitingsgrond loopt Rotterdam vooruit op pogingen van de rijksoverheid om dit landelijk en liefst ook Europees te regelen. Momenteel is een veroordeling pas een uitsluitingsgrond. Voor Rotterdam gaat dit niet ver genoeg. Behalve een schikking is een veroordeling door de NMa ook een reden een aannemer te weren. Een melding bij de kartelwaakhond daarentegen weer niet.

Belangrijke redenen voor de gemeente om te komen met een eigen reglement is dat zij vindt dat het huidige UAR 2001 te weinig rekening houdt met de belangen van de opdrachtgevers. Daarnaast wil Rotterdam eventuele geschillen bij de rechter uitvechten en niet bij de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland. Ook die heeft te weinig oog voor de belangen van opdrachtgevers, vindt de gemeente.

Rotterdam behoudt zich volgens het Aanbestedingsreglement voor Werken in Rotterdam (AWR 2002) het recht voor een werk niet te gunnen als de aanbieding beduidend boven de raming van de opdrachtgever uitkomt. Als onderhandelingen met de laagste en de op een na laagste inschrijver tot niets leiden, blaast de gemeente de aanbesteding af. Positief puntje is dat de havenstad per werk zal bekijken of een rekenvergoeding kan worden gegeven aan de aannemer. Tot nu toe gebeurde dat nooit.

Gemengde gevoelens

In de bouw is met zeer gemengde gevoelens gereageerd op het AWR. Directeur A. Doggen van het AdviesCentrum Aanbestedingen B&U (ACA B&U) proeft op zijn zachtst gezegd licht tussen het standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat zich achter het UAR 2001 heeft geschaard en Rotterdam. Het AVBB gaat nog verder. Die zegt de actie van Rotterdam te betreuren. “Daarmee negeert Rotterdam het advies van de VNG en fietsen ze dwars door de politieke besluitvorming over de aanbevelingen van de enquêtecommissie heen”, zegt woordvoerder P. Wouters. De bouwwerkgevers vrezen daarnaast chaos als elke gemeente zijn eigen aanbestedingsregels gaat maken. “Bouwers kunnen daar absoluut niet mee overweg. Eigenlijk vinden we dat Rotterdam als opdrachtgever zijn monopoliepositie misbruikt.”

Ook Doggen vreest wildgroei. “Uiteindelijk vijfhonderd aanbestedingsreglementen is leuk voor advocaten en voor ons, maar het is de vraag of het in de praktijk werkbaar is”, vraagt hij zich retorisch af. Hij vindt het dan ook een verkeerd signaal. Het hanteren van de schikking als uitsluitingsgrond kan volgens hem evenmin door de beugel. “De Europese richtlijn is strikt. Naar mijn mening kan een aannemer die op die grond wordt uitgesloten terecht een beroep op de rechter doen”, aldus Doggen.

Reageer op dit artikel