nieuws

Riool scheidt vuil en schoon water

bouwbreed

assen ­ De Nijmeegse betonindustrie De Hamer heeft in samenwerking met ingenieursbureau Haskoning een rioolsysteem ontwikkeld waarbij vervuild en schoon regenwater ‘bij de bron’ worden gescheiden. Het vuil­insluitend (VIS)­systeem wordt op het toekomstige milieupark van de gemeente Assen beproefd.

“De VIS­buis”, zegt ing. J. Postma, rayonmanager van de betonfabrikant, “vervoert vervuild run­offregenwater gescheiden van schoon regenwater door de bodem. Omdat de zogenoemde first flush wordt ingesloten, mag het systeem vaker overstorten zonder verontreinigingen te veroorzaken.”

Het systeem bestaat uit een traditionele eivormige rioolbuis met de gebruikelijke mof en spie­verbindingen en putten met gescheiden compartimenten. In de buis is horizontaal een roestvaststalen tussenschot met uitsparingen aangebracht. Door het profiel van het ei met de punt naar beneden ontstaat een geknepen profiel beneden en een ruimer profiel boven. Zoals vroeger.

Bij een fikse regenbui spoelt het met straatvuil verontreinigde regenwater via het bovenste compartiment en de uitsparingen naar beneden. Vuil blijft niet of nauwelijks hangen aan het rvs­oppervlak. Het vuile water wordt naar de zuivering afgevoerd. Bij aanhoudende regen vult ook het bovenste compartiment zich met hemelwater. Dat stort via de put over en kan rechtstreeks op het oppervlaktewater worden geloosd.

Pomp

Na de bui kan het water uit het bovenste compartiment probleemloos overstorten. Het vervuilde water uit het onderste compartiment kan naar de zuivering worden gepompt. De Hamer maakt VIS­buizen van 400/600 millimeter tot en met 1000/1500 millimeter en bijbehorende midden­ en eindputten en koppelstukken. “De hoogte, waarop het tussenschot in de rioolbuis wordt geplaatst, is afhankelijk van de mate van vervuiling van het terrein, waaronder het wordt toegepast”, aldus rayonmanager Postma. “Men kan zich voorstellen dat een straat met minder vervuiling een kleiner onderste compartiment nodig heeft dan een milieupark zoals hier in Assen. Dat is een kwestie van rekenen en regelen. De rvs­plaat kan op elke gewenste hoogte in de buis worden aangebracht.”

Monitoring

Veel moet volgens Postma nog in de praktijk getoetst worden. De ontwerpers van Haskoning hebben natuurlijk de berekeningen gemaakt op basis van de beschikbare kennis, die door monitoring van de effluenten wordt aangevuld. De capaciteiten van de pompen in de eindputten kunnen indien nodig worden aangepast. Immers, hoe groter de pomp, hoe meer water er vanuit het onderste compartiment naar de zuivering wordt gestuurd. Van het milieupark aan de Van Doornestraat in Assen wordt nogal wat verwacht. Het wordt niet alleen het overslagstation voor de reinigingsdienst, er komt ook een brengstation voor particulieren. Het terrein is 1,7 hectare en de aanleg is vertraagd door verzakkingen. Niettemin wordt de oplevering, die voor dit voorjaar was gepland, in elk geval dit kalenderjaar verwacht.

Praktijk

“We zullen moeten afwachten en goed moeten meten of en in hoeverre dit systeem in de praktijk voldoet”, zegt Postma. “De theorie klopt. Maar het is bekend in de techniek: laat maar zien dat het werkt, want anders geloven we het niet. Wij willen laten zien dat het werkt.” Een aardige bijkomend aspect van het systeem is volgens de rayonmanager, dat is teruggegaan naar de aloude eivorm van de rioolbuis.

“Vroeger was die vorm normaal, want het vuil blijft beneden en brede ‘schouders’ zorgen voor bergingscapaciteit. Nu zijn rioolbuizen veelal rond. Probleem was, dat de oude eivorm moeilijk was te produceren en te leggen, altijd afwijkingen in de maatvoering had en per definitie altijd lekte. Met de moderne productiemethoden zijn die hobbels genomen. Door dit systeem scheiden we vervuild en niet­verzuild regenwater als het ware bij de bron.”

‘Wij willen laten zien dat het werkt’

Reageer op dit artikel