nieuws

Provincie Noord­Holland saneert gasfabriekterreinen

bouwbreed

haarlem ­ De provincie Noord­Holland heeft met het ministerie van VROM, energiebedrijf NUON en de gemeentebestuurders overeenstemming bereikt over de sanering van de laatste elf oude gasfabriekterreinen in Alkmaar, Bussum, Haarlem, Heemstede, Hilversum, Purmerend en Zaanstad. Deze terreinen krijgen na de sanering een woon­ en/of werkbestemming.

Als eerste in Nederland heeft de provincie Noord­Holland afspraken gemaakt over de financiering van de sanering van de sterk vervuilde gasfabriekterreinen. Vandaag zetten alle partijen hun handtekening onder de overeenkomst, waarbij ook de financiering van de eerste zeven terreinen is geregeld. De saneringkosten hiervan bedragen 16 miljoen euro. De totale kosten voor alle elf terreinen worden geraamd op circa 50 miljoen euro.

De gasfabriekterreinen dateren van de tijd dat veel gemeenten nog eigen stadsgas opwekten. Hierdoor is de bodem de vorige eeuw op veel plaatsen ernstig vervuild door onder andere cyanides, zware metalen, olie­ en teerachtige stoffen (pak’s) en benzeen.

De provincie en betrokken gemeenten voeren de sanering van gasfabriekterreinen de komende jaren stapsgewijs uit. Buiten Purmerend start nog dit jaar de aanbesteding voor de sanering van 6 terreinen, respectievelijk in Alkmaar (Paardenmarkt), Haarlem (GEB­terrein en Delistraat), Heemstede (Van den Eijndekade) en Zaanstad (Wormerveer en Krommenie). Deze saneringen zijn naar verwachting uiterlijk 2005 afgerond. De sanering van de overige vier terreinen start vanaf 2005.

Reageer op dit artikel