nieuws

Open podium voor lezers

bouwbreed Premium

Een aantal malen per week kunnen de lezers van Cobouw hun mening kwijt op de Opiniepagina. Ook op woensdag is er, in het aanbestedingskatern, ruimte om te reageren op ontwikkelingen in de bouw, specifiek gericht op het aanbestedingsproces.

De komende tijd is zeer belangrijk voor de verhoudingen in de bouwwereld. De Parlementaire Enquête Bouwnijverheid nadert zijn afronding met de behandeling in de Tweede Kamer. De besluiten die hier uit voortkomen kunnen een grote invloed hebben op het aanbesteden.

De congressen en cursussen met als onderwerp het innovatief aanbesteden zijn niet van de lucht. Maar is dat innovatief aanbesteden wel de Haarlemmerolie zoals door sommigen wordt beweerd? En wat is dat nu eigenlijk dat innovatief aanbesteden? Moeten we niet toe naar een heel ander systeem van aanbesteden, zoals bijvoorbeeld in de Angelsaksische landen met een ‘Bill of Quantities’, een onafhankelijk opgestelde verrekenbare hoeveelhedenstaat die voor iedere aannemer hetzelfde is? Of moet er juist op de laagste prijs worden geselecteerd om een optimale concurrentie te bewerkstelligen?

Geeft uw mening daarover, ga met elkaar in discussie. De rubriek ‘Ingezonden brieven’ is een open podium. Iedereen kan daar aan meedoen, ook degene die denkt niet te kunnen schrijven. De redactie zal iedere brief met respect behandelen en plaatsen, zolang de grenzen van het onbetamelijke niet worden overschreden.

Reageer op dit artikel