nieuws

Nieuwe inrichting voor Sportpark Weesp

bouwbreed Premium

weesp ­ Het sportpark aan de Papelaan in Weesp krijgt een gedeeltelijk nieuwe inrichting. Tegen de bestaande bebouwing aan wordt ruim drie hectare van het terrein voor woningbouw gereserveerd. In het najaar van 2004 hopen de gemeente, woningcorporatie De Woningbouw en de ontwikkelaar met de eerste bouwactiviteiten van de 220 woningen te beginnen. Van de nieuwbouw wordt circa 60 procent in de koopsector gebouwd.

De gemeente, ontwikkelaar en woningcorporatie bekostigen de heraanleg van de sportvelden uit de opbrengst van het woningbouwgedeelte. Op die manier ontstaat een interessante mogelijkheid om de sportvelden te renoveren. In ruil daarvoor wordt de grond aan de woningcorporatie en de ontwikkelaar ter beschikking gesteld. Bij de voorbereidingen van het Papelaanproject is de betrokkenheid van de Weesper sportclubs en de ondernemers van grote betekenis geweest.

Reageer op dit artikel