nieuws

Nieuwe asbestclaims deren Hanson niet

bouwbreed Premium

londen ­ Hoewel er vorig jaar 32.200 nieuwe asbestclaims zijn ingediend tegen Amerikaanse dochters van bouwmateriaalproducent Hanson, geeft dit geen financiële problemen. Het bedrijf heeft veel meer last van de slechte Amerikaanse markt. Thuisland Engeland, Europa en Australië doen het wel goed.

De 123 dollar netto die Hanson eerder al als voorziening opvoerde plus te verwachten verzekeringspenningen van 112 miljoen dollar moeten volgens het bedrijf voldoende zijn om de bestanden en eventueel nieuwe claims tot 2010 te dekken. Daarom neemt Hanson geen nieuwe voorziening.

Dat is maar goed ook. Het bedrijf zag vorige jaar zowel omzet als winst dalen. Dat is grotendeels te wijten aan Amerika waar behalve dalende omzetten in dollars ook de dalende koers ten opzichte van het pond van invloed is op het resultaat. Door sterk op kosten te sturen is het resultaat minder sterk gedaald dan de omzet.

Ook in Azië staat de markt onder druk. Vooral Hong Kong en Singapore geven problemen. Maleisië daarentegen geeft wel weer kansen.

Doordat Europa en Australië wel omzet­ winststijgingen te zien gaven, is de omzetdaling voor het totale concern beperkt gebleven tot 10 miljoen pond (16 miljoen euro) en kwam uit op 3,9 miljard pond. Het brutoresultaat daalde marginaal tot 350,3 miljoen pond.

Ondanks de problemen slaagde Hanson er nog in om de netto schulden met bijna 260 miljoen pond terug te dringen naar 1,17 miljard pond. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om een totaaldividend uit te keren van 15,4 pence, 10 procent meer dan in 2001. Daarvan is in september vorig jaar overigens al bijna tweederde als interimdividend uitgekeerd.

Voor dit jaar verwacht Hanson een voortzetting van de problemen in Amerika en Azië. In Engeland wordt vooral in asfaltmarkt weer meer werk verwacht ondanks een geringe terugval in het vierde kwartaal van 2002. Ook in de rest van Europa en Australië verwacht Hanson business as usual.

Reageer op dit artikel