nieuws

Laatste bouwregels toetsen het best

bouwbreed Premium

Laatste bouwregels toetsen het best

rotterdam ­ Wie een bouwplan wil realiseren, heeft er alle baat bij dat het plan overeenkomt met de regels waaraan het wordt getoetst. De regelgeving rond het bouwen in Nederland verandert echter snel, waardoor lang niet altijd duidelijk is hoe de procedure voor een bouwvergunning verloopt. Reden voor Stichting Bouwresearch om de complete tekst te herzien van de publicatie ‘Publiekrechterlijke procedures rond het bouwen (regels bij de bouwvergunning)’. De herziening is mede gewenst vanwege de nieuwe Woningwet die per 1 januari dit jaar van kracht is geworden. In een eerder stadium was al het nodige veranderd op gebied van administratieve bezwaar­ en beroepsprocedures door van kracht worden van de Algemene wet bestuursrecht, de wet die de relatie tussen overheid en private partijen regelt.

De publikatie ‘Publiekrechterlijke procedures rond het bouwen’ is te bestellen bij SBR te Rotterdam, onder meer via www.sbr.nl.

Reageer op dit artikel