nieuws

Ede bestudeert spooraanleg

bouwbreed

ede ­ De gemeente Ede gaat in samenwerking met de provincie Gelderland opnieuw bestuderen of het verdiept aanleggen van het spoor door de bebouwde kom van Ede haalbaar is. Een verdiepte aanleg moet de barrière tussen Noord­ en Zuid­Ede opheffen en ruimte scheppen voor stedelijke ontwikkeling.

Ede maakte al eerder een plan van aanpak voor de ontwikkeling van de spoorzone, inhakend op de aanleg van de hogesnelheidslijn. Verdiepte aanleg moest de overlast voor de bewoners beperken, maar door het spoor op sommige plaatsen te overbruggen zou ook ruimte ontstaan voor winkels, woningen en bedrijven. Het plan werd ruim een jaar geleden op de lange baan geschoven nadat het Rijk koos voor het benutten van bestaand spoor in plaats van een nieuwe HSL­Oost.

Door zwaarder de nadruk te leggen op de mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling wil Ede alsnog proberen het plan gerealiseerd te krijgen. Nu het ministerie van VROM heeft toegezegd naar de plannen te willen kijken, heeft de gemeente de draad weer opgepakt. Het oude plan van aanpak wordt geactualiseerd en samen met de provincie start Ede nog voor de zomer een nieuwe studie. Daaruit moet de financiële haalbaarheid blijken, maar ook wat de milieuvoordelen zijn.

Reageer op dit artikel