nieuws

Commissie wil straf op aannemen cadeaus

bouwbreed

den haag ­ Ambtenaren die geschenken aannemen, moeten straf krijgen. De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid antwoordt dat op kamervragen over het eindrapport.

De commissie vindt dat net als bij gewone bedrijven werknemers van de overheid ook sancties opgelegd moeten krijgen als zij een gift accepteren zonder dat aan de baas te melden. “Een dergelijke strafbaarstelling van een schending van meldplicht lijkt ook wenselijk voor de aanpak van het ‘kleine’ smeren van ambtenaren.” Het Algemeen Reglement voor Rijksambtenaren (Arar) kent een dergelijke bepaling op dit moment nog niet. De commissie heeft geen corrupte ambtenaren gehoord, omdat dat een mogelijke veroordeling in de weg kan staan. De Rijksrecherche mag in het onderzoek namelijk geen gebruik maken van gegevens die uit de verhoren onder ede voor de parlementaire enquêtecommissie. Overigens staat corruptie nog niet vast. Formeel is daarvan pas sprake als er een direct verband bestaat tussen het aannemen van een gift, zoals een buitenlandse reis, en het leveren van een tegenprestatie. “Echter, de commissie acht bordeelbezoek en dergelijke reizen door ambtenaren ongewenst binnen de behoorlijke vervulling van hun functie. Geen corruptie dus, maar wel verwerpelijk”, aldus de commissie. Tijdens de parlementaire enquête zijn geen bewijzen gevonden voor de signalen dat honderd ambtenaren of een veelvoud daarvan omkoopbaar zouden zijn. De conclusie luidt daarom dat bouwgerelateerde corruptie van ambtenaren geen structureel verschijnsel is.

Reageer op dit artikel