nieuws

Van ‘twijfelaar’ naar volwaardig bouwvakker

bouwbreed Premium

utrecht ­ Samenwerkingsverband SPBU boekt goede resultaten met intensieve begeleiding van bouwplaatsassistenten. Van de tien jongeren die twee jaar geleden zijn begonnen aan de assistentenopleiding, zijn er inmiddels zeven doorgestroomd naar de voortgezette opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL2).

Onlangs begon een tweede groep bouwplaatsassistenten met hun opleiding. C. Nagtegaal, coördinator van SPBU, verwacht dat ook van deze groep een groot aantal doorstroomt.

“Het blijkt dat deze jongens heel goed volwaardige bouwvakkers kunnen worden, mits ze voldoende ondersteuning krijgen”, zegt Nagtegaal. Bouwplaatsassistenten hebben geen diploma van het voortgezetonderwijs. Het gaat om jongens tussen 15 en 17 jaar die voortijdig van school zijn gegaan. Als ze bij het samenwerkingsverband (leerbedrijf) in dienst treden is dit voor de meesten hun eerste kennismaking met de bouw. De uitval onder deze groep is doorgaans groot. “Vaak zijn het aarzelaars, die nog niet precies weten wat ze willen”, weet Nagtegaal. “Als ze bij ons in dienst komen, moeten ze hun beroepskeuze nog maken. Leerlingen die hun school hebben afgemaakt, weten over het algemeen wel welke kant ze uit willen.”

Om van de assistenten volwaardige vaklui te maken moet de opleiding hier en daar wat worden aangepast. De jongens hebben meer begeleiding nodig. Daarom worden ze een aantal maanden praktisch geschoold binnen het samenwerkingsverband. In die periode gaan ze een dag per week naar een Regionaal Opleidingscentrum voor theorielessen. Daarna worden ze uitgeplaatst bij aannemers die bij SPBU zijn aangesloten. Onder begeleiding van een leermeester worden ze dan verder ingewijd in de bouw. Ook blijven ze een dag per week theorie­onderwijs volgen.

SPBU­coördinator Nagtegaal: “Assistenten zijn moeilijker te plaatsen dan jongens uit de BBL­opleiding. De leermeesters zijn niet allemaal berekend op het lagere niveau van deze jongens. Omdat we goede contacten hebben met de bedrijven, lukt het ons uiteindelijk om ze aan het werk te krijgen. Toch zijn we van plan om tijdens de cursussen voor leermeesters aandacht te gaan besteden aan de specifieke problemen die het begeleiden van een assistent met zich meebrengt.”

J. Visser, directeur van SPBU, verwacht dat de problemen die zich nu beperken tot het opleiden van assistenten in de nabije toekomst vaker zullen voorkomen. Door de invoering van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) stromen steeds meer jonge mensen de bouw in die nog geen definitieve beroepskeuze hebben gemaakt. Het vmbo leert jongeren een aantal algemene vaardigheden. Weliswaar kunnen ze kiezen uit verschillende afstudeerrichtingen, waaronder techniek, maar voor een specifiek beroep worden ze niet opgeleid. Vakscholing vindt plaats tijdens een voortgezette opleiding. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) maakt het bovendien mogelijk dat jongeren die tijdens het vmbo kozen voor een niet­technische richting, toch doorstromen naar een middelbare beroepsopleiding die op de uitvoerende bouw is gericht. ‘Assistenten zijn moeilijker te plaatsen dan jongens uit de BBL­opleiding’

Reageer op dit artikel