nieuws

Schilder is bedrijfschap ernstig beu

bouwbreed

zwijndrecht ­ De schilders­ en onderhoudsbranche heeft genoeg van het Bedrijfschap Schildersbedrijf. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging WVB Vastgoedonderhoudsbedrijven en platform K.O.E onder duizend ondernemingen uit de sector. Zo’n 70 procent van de ondervraagde bedrijven zegt voor opheffing van het schap te zijn.

Ook voor het in oprichting zijnde Hoofdbedrijfschap Onderhoud en Afbouw bestaat weinig enthousiasme, zo maakt de enquête duidelijk. Bedoeling is dat Bedrijfschap Schildersbedrijf dit jaar samen met de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) opgaat in het Hoofdbedrijfschap. De geplande instellingsbijeenkomst van 15 januari is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Naar verluid vanwege de parlementsverkiezing op 22 januari. De WVB en platform K.O.E (Kort, Overzichtelijk, Efficiënt) strijden al geruime tijd tegen het bedrijfschap, dat in hun ogen te veel kost en de individuele belangen van ondernemingen onvoldoende dient. De groep kritische schilders beschouwt de uitkomsten van de raadpleging als “een forse steun in de rug”. De enquête werd overigens gehouden nadat het bedrijfschap vorig jaar had aangegeven niet van plan te zijn zelf een referendum over het bestaansrecht van het schap te houden. De ruim 6000 schilders­ en onderhoudsbedrijven betalen jaarlijks gezamenlijk tien miljoen euro aan heffingen van het bedrijfschap. Daarmee worden activiteiten ontplooid die de gehele bedrijfstak ten goede moeten komen. Volgens WVB en platform K.O.E kent de branche echter verscheidene typen bedrijven met verschillende belangen. “Deze kunnen in de huidige tijd niet meer adequaat en ondernemingsgericht door een algemeen bedrijfschap worden behartigd.” Platform K.O.E en WVB erkennen het nut van collectieve brancheactiviteiten wel, maar vinden het bezwaarlijk dat de kosten door een bedrijfschap aan iedereen worden opgelegd. Veel producten of diensten zouden volgens hen net zo goed of beter kunnen worden ondergebracht bij de diverse ondernemingsverenigingen zoals Fosag, WVB en VMB (Vereniging voor Metaalbeschermingsbedrijven, red), Lamikon, Planbuilding en Studieclub Schilders. “Deelname is dan vrijwillig en vooral op maat gesneden”, aldus de criticasters.

Bestuurstop

Innovatie zou bij voorkeur door een nog op te richten branchetechnologisch centrum moeten worden vormgegeven, aldus de WVB en platform K.O.E. Dat centrum zou door alle schakels in de keten (hout­, timmer­ en verfindustrie) gedragen moeten worden. Vorig jaar opende de kritische groep schilders de aanval op de bestuurstop van de sector. Kritiek was er op de vele functies van bestuursleden en de vaak lange zittingsduur. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat de onbeperkte herkiesbaarheid van bestuurders is geschrapt.

Reageer op dit artikel