nieuws

Provincie Groningen: 260 miljoen tegen watersnood

bouwbreed Premium

groningen ­ In de provincie Groningen moet voor een bedrag van 260 miljoen euro aan maatregelen worden genomen om de komende jaren wateroverlast te voorkomen. Dat heeft de provincie Groningen laten uitrekenen.

Groningen heeft op verzoek van een Stuurgroep Water 2000+ laten uitzoeken welke maatregelen er nodig zijn tegen wateroverlast. Uit het onderzoek blijkt dat er tot het jaar 2015, vooral in stedelijk gebied, uiteenlopende maatregelen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Het gaat daarbij om het verhogen van kades, ophogen van dijken, inrichten van grotere oppervlaktes voor waterberging en vergroting van de capaciteit van gemalen. Voor de langere termijn zijn er dan nog extra maatregelen nodig om het watersysteem op orde te houden. Daarmee zijn investeringen gemoeid van tussen de 250 en 350 miljoen gulden. De conclusies van het onderzoek van de provincie Groningen zijn aan het Inter Provinciaal Overleg gegeven. (anp)

Reageer op dit artikel