nieuws

Proefproject met grijs water in Arnhem mislukt

bouwbreed

arnhem ­ Waterbedrijf Vitens stopt met de levering van grijs water in zijn gebied. Het proefproject, waarbij huishoudingwater via een tweede leiding wordt aangeboden, levert geen voordelen op. Volgens Vitens zijn de eisen die aan het water worden gesteld te hoog en is er geen milieuwinst.

In het Vitensgebied, Noord­ en Oost­Nederland, hebben 3000 nieuwbouwwoningen een aparte aansluiting voor huishoudwater. Dit oppervlaktewater wordt in de wijken zelf gewonnen en via een apart leidingnet en aparte watermeter naar de huizen geleid. Halverwege de jaren negentig werd dit gezien als een goed alternatief voor duur drinkwater. Grijs water zou ideaal zijn voor bijvoorbeeld het spoelen van wc’s en het besproeien van tuinen. Na gebruik klaagden veel mensen al snel over de geur van het water en de aanslag die het achterliet. Daardoor was Vitens genoodzaakt de zuivering van het water te verhogen. Als tweede oorzaak voor het afblazen van het project noemt Vitens de fouten die gemaakt zijn bij het aanleggen van de gescheiden leidingen, zowel door aannemers als door woningeigenaren. Hierdoor kwam het voor de huishoudwater via de drinkwaterleiding liep. Ook de effecten op het milieu bleken na doorrekening minimaal. Reden genoeg voor Vitens om geen nieuwe leidingen meer aan te laten leggen. Door bestaande leidingen zal alleen nog drinkwater vloeien.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels