nieuws

Nieuwe koppen, weinig daden

bouwbreed

den haag ­ Veel nieuwe gezichten domineren ons landsbestuur, maar zij hebben amper iets bereikt. Politiek Den Haag stond afgelopen jaar op zijn kop, waardoor weinig werd bereikt. De regering zette grote infrastructurele projecten in de ijskast en ook de woningbouwproductie kwam nog niet op gang.

De verkiezingsprogramma’s van vorig jaar zijn van de plank gehaald en afgestoft. De inhoud is daardoor het afgelopen jaar grotendeels hetzelfde gebleven. Niet alle partijen getroostten zich namelijk de moeite een nieuw programma uit te brengen. Alleen zijn enkele wijzigingen aangebracht vanwege actuele gebeurtenissen. Veelal linkse partijen zijn op het idee gekomen om bijvoorbeeld de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid mee te nemen. De extra economische tegenvallers kwamen echter te laat om daar nog rekening mee te houden in de programma’s. Meer aandacht dan aan de inhoud lijkt besteed aan nieuwe gezichten die optreden in frisse debatten. Geen televisie of radio zonder één van de lijsttrekkers. Bos, Zalm, Herben, Halsema, en Rouvoet zijn allemaal nieuwe lijstaanvoerders. Balkenende, Marijnissen en De Graaf blijven zitten. De politiek is echter, ondanks nieuwe mensen, vooral hetzelfde gebleven sinds 15 mei 2002. Mooie beloften ten spijt. De enige uitzondering kwam van verkeersminister De Boer (LPF). De Spoedwet wegverbreding is immers misschien wel de grootste verdienste van het afgelopen kabinet. De wet is in het strategisch akkoord gelanceerd en in de 87 dagen die volgden, door de Tweede Kamer geloodst.

Bakstenen

Minder geslaagd zijn de uitkomsten op het gebied van de woningbouw. Minister Kamp (VROM) pakte voortvarend de aanbevelingen op van de taskforce woningbouwproductie die een jaar geleden de resultaten van haar onderzoek presenteerde. Hij ging door het land met zijn plannen, als zou hij eigenhandig de bakstenen aangeven voor de woningbouw. Het mocht niet baten. Evenals zijn voornemen om de bureaucratie en de regels te verminderen. Nu zijn beide onderwerpen naast veiligheid, zorg en integratie een heus verkiezingsonderwerp. De Nota ruimte, de Vijfde nota ruimtelijke ordening, die wordt samengevoegd met het Structuurschema groene ruimte, haalde het ook niet. Kamp trok wederom het land in met zijn plannen. Bouwen in groene gebieden zou weer mogen en strenge grenzen in de vorm van rode en groene contouren vervielen. Nu komen echter de contouren van oud­minister Pronk (PvdA) weer bovendrijven. Die stonden immers nog in de oude vekiezingsprogramma’s. Vorig jaar mei was meer dan eenderde van de Tweede­Kamerzetels bestemd voor nieuwelingen. Twee nieuwe partijen, Leefbaar Nederland en de Lijst Pim Fortuyn, waren samen al goed voor 28 nieuwe gezichten. Nu staan ook op andere lijsten veel onbekende namen. Aan hen de schone taak om de programmapunten ook daadwerkelijk uit te voeren, in plaats van te blijven hangen in gekrakeel.

Reageer op dit artikel