nieuws

Helft Zeeuwen bang voor herhaling 1953

bouwbreed Premium

Helft Zeeuwen bang voor herhaling 1953

VLISSINGEN ­ Bijna de helft van de Zeeuwse bevolking denkt dat een herhaling van de watersnoodramp van 1953 mogelijk is. Dat blijkt uit de cijfers van een enquête die in opdracht van de Provinciale Zeeuwse Courant is gehouden. De ondervraagden hebben weliswaar veel vertrouwen in de kracht van de Deltawerken, maar desondanks vindt ruim 59 procent dat de zeeweringen niet sterk genoeg zijn. Ongeveer 30 procent voelt zich niet veilig achter de dijken en dammen. Als reden noemen zij onder meer de stijging van de zeespiegel door klimaatverandering. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de vijftigjarige herdenking van de watersnoodramp. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat die ramp in 1953 is veroorzaakt door nalatigheid. Zij wijzen met name Rijkswaterstaat, de rijksoverheid en de waterschappen als schuldigen aan. Te laat reageren, onvoldoende maatregelen om de ramp te voorkomen, te lage dijken en achterstallig onderhoud aan de dijken werden als voorbeelden genoemd. De helft van de bevolking vindt dat de ramp niet had kunnen worden voorkomen, wegens de combinatie van zwakke dijken, zware noordwesterstorm en springtij. Ruim 30 procent denkt dat de ramp echter niet een dergelijke enorme omvang had hoeven aannemen.

Reageer op dit artikel