nieuws

Gerrit Zalm

bouwbreed

“Het onderling afspraken maken ten koste van de prijs die de overheid moet betalen, is onwettig en een zeer te veroordelen praktijk. Het zou de bouwsector sieren als men dit ook publiekelijk erkent.”

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Commerciële projecten worden openbaar aanbesteed. Evenwichtig aanbestedingsbeleid is gewenst waar de openbare aanbestedingsprocedure volgens de Europese regels niet hoeft te worden gevolgd. Meer investeringen infrastructuur. Jaarlijks een extra bedrag voor investeringen oplopend tot 0,9 miljard euro in 2006. Betalen naar gebruik. Overheid behoudt railinfrastructuur. Kwartje van Kok teruggeven. Gemeenten bepalen woningbouwprogramma’s samen met de markt. Minimumpercentages voor koopwoningen op nieuwbouwlocaties. Gevarieerder en ruimer bouwen. Bijzondere aandacht voor ontwikkeling mainports in de internationale context, vanwege de economisch betekenis. Milieu­ en geluidsregels moeten dat mogelijk maken. Groene buffers tussen steden blijven. Ruimte voor water en dijkverbeteringen ter voorkoming van wateroverlast. Provincies regisseren natuurbeleid, vormgegeven samen met private partners. Vermindering aantal arbeidsongeschikten met minimaal 300.000. De referte­eis wordt ingevoerd, dus een minimumtermijn voor langjarige uitkeringsrechten. Het huidig wao­bestand met herstelkans krijgt extra herkeuringen. Blijft ongewijzigd.

Reageer op dit artikel