nieuws

Gelderland vindt aanwijzing noodoverloopgebieden niet nodig

bouwbreed

ARNHEM ­ Het aanwijzen en inrichten van noodoverloopgebieden om extreem hoogwater in de grote rivieren op te vangen is niet nodig. Met een pakket maatregelen in en langs de Rijn, Waal en IJssel kan voor minder geld dezelfde beveiliging tegen overstromingen tot 2100 worden bereikt.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland in een brief aan staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat). De provincie wil voorkomen dat de noodoverloopgebieden als een vaststaand feit in een nieuw regeerakkoord terechtkomen. GS heeft zich voor zijn standpunt onder meer laten adviseren door de Technische Adviescommissie Water uit Delft. Betrokken gemeentebesturen en waterschappen hebben het voorstel vrijdagochtend enthousiast ontvangen. Volgens het Rijk is aanwijzing van drie noodoverloopgebieden nodig om extreem hoge waterstanden te op t vangen. Dat advies van de commissie­Luteijn veroorzaakte in de betrokken gebieden veel onrust, omdat wateropvanggebieden economisch en ruimtelijk helemaal stil komen te liggen. De inwoners voelen zich ook niet meer veilig. GS stelt dat de beoogde noodoverloopgebieden te klein zijn. De watermassa die daar wegstroomt, lost verderop langs de rivieren niets op. Het vergroten van de gebieden is geen optie, omdat dan grote steden als Arnhem, Nijmegen en Den Bosch onder water lopen. Noodoverloopgebieden of tijdelijke wateropvang is dus vrijwel nutteloos en erg duur, aldus de provincie. Daarom stelt ze voor op twaalf plaatsen langs de grote rivieren dijken terug te leggen. Bij Zutphen en Deventer moeten extra geulen voor de IJssel worden aangelegd. Bij Nijmegen komt al zo’n extra geul voor de Waal. Obstakels als fabrieksterreinen moeten uit de uiterwaarden weg. Als alle maatregelen zijn genomen kan Nederland een waterstand van 18 meter boven NAP bij Lobith verwerken. Dat is dezelfde maximale hoogte als waarop het rijk de noodoverloopplannen baseert. Verantwoordelijk gedeputeerde J. de Bondt denkt dat de regering niet om het alternatieve plan van Gelderland heen kan. “Iedereen in Gelderland, Brabant en Overijssel steunt dit plan. Gemeentebesturen bieden zelfs op eigen initiatief nog meer ruimte voor de rivier aan. Als de regering toch vasthoudt aan de noodoverloopgebieden moet dat meter voor meter worden bevochten, waardoor de kosten steeds verder oplopen. Dit plan is gewoon beter en bovendien uitvoerbaar”, zei hij in een reactie. Volgens De Bondt is een bijkomend voordeel van het alternatieve plan dat maatregelen gestaakt kunnen worden als blijkt dat het niet meer nodig is. Dat is het geval als er in het Duitse stroomgebied van de Rijn verdergaande maatregelen worden genomen om de rivier meer ruimte te geven. “Het zou goed kunnen als ergens in deze eeuw blijkt dat er nooit zo extreem veel water naar Nederland komt.” (anp) ‘Dit plan is beter en uitvoerbaar’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels