nieuws

Coupépolder Alphen weer in schijnwerpers

bouwbreed

alphen aan den rijn ­ De provincie Zuid­Holland heeft onvoldoende onderzocht of de gekozen saneringsvariant voor de stortplaats Coupépolder in Alphen aan de Rijn effectief genoeg is. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van bezwaren van ongeruste omwonenden, die de gehanteerde saneringsmethode niet vertrouwen. Op de plek van de stortplaats, waar tussen 1959 en 1985 ongecontroleerd afval werd gestort, is nu een golfbaan aangelegd. De provincie koos indertijd voor een saneringsvariant, waarbij de zijkanten zijn geïsoleerd.

Plannen genoeg, maar het rijksbeleid zit in de weg: Omwonenden twijfelen of de afdeklaag, die tussen de 0,5 en 1 meter dik is, wel voldoende dampremmende werking heeft. De provincie controleerde slechts de kwaliteit van de lucht. Zij kwam tot de conclusie dat de bovenlaag geen gevaarlijke gassen doorlaat. De Raad van State eist echter meer onderzoek naar mogelijke anorganische stoffen in de grond, zoals zoutzuur en blauwzuur. Deze kunnen snel en soms heftig reageren, waardoor er in korte tijd veel gevaarlijke gassen kunnen vrijkomen.

Reageer op dit artikel