nieuws

Zwarte lijst blijft geheim

bouwbreed Premium

den haag ­ Zowel Rijkswaterstaat als Railinfrabeheer werkt met een zwarte lijst van aannemers. Officieel mag het archief, waarin wordt bijgehouden wie niet meer in aanmerking komt voor opdrachten, niet zo heten. Bij Rijkswaterstaat hebben zestien bouwers op die lijst gestaan, Railinfrabeheer wil zelfs dat niet bekend maken.

De Europese Richtlijn verbiedt het opstellen van zwarte lijsten. Het is echter wel toegestaan bij grove overtredingen of ernstige fouten aannemers uit te sluiten. Momenteel kent de richtlijn zeven mogelijkheden om aannemers te weren bij aanbestedingen en is het opdrachtgevers toegestaan dat te administreren in een geheim archief. Rijkswaterstaat (RWS) heeft 21 keer serieus overwogen een bouwer uit te sluiten van aanbesteding. In de periode vanaf 1980 hebben zestien aannemers daadwerkelijk op de zwarte lijst gestaan. Het enige bedrijf dat voor onbepaalde tijd was uitgesloten van gww­werken, is failliet. Momenteel staat er geen enkel bedrijf op.

Fraude

RWS bepaalt per aanbesteding welke eisen aan bouwers worden gesteld en kent geen lijst met erkende aannemers. Toetsing voor uitsluiting vindt dan ook per keer plaats. De zwarte lijst blijft op dit moment leeg totdat duidelijkheid komt over de invulling van de zwarte lijst die Rijksbreed wordt opgezet. Daarvoor wacht het ministerie van Verkeer en Waterstaat op een kabinetstandpunt dat weer wacht op de parlementaire enquêtecommissie. Het is niet de bedoeling dat de lijst nu of in de toekomst openbaar wordt, licht woordvoerder Sinnema van het ministerie toe. De bedrijven worden zelf wel schriftelijk op de hoogte gebracht over de aanleiding en de periode van uitsluiting. Het gaat in alle gevallen om zware overtredingen die ook zijn aangetoond. Te denken valt aan valse facturen, gesjoemel met belastinggeld, fraude of omkoping. In de afgelopen twintig jaar is veertien keer een bedrijf op de zwarte lijst gezet en voor een periode tussen de één en vijf jaar uitgesloten van overheidsopdrachten. Twee keer is een bedrijf alleen voor bepaalde opdrachten uitgesloten. Het enige bedrijf dat RWS voor onbepaalde tijd heeft uitgesloten, is inmiddels failliet. In vijf gevallen heeft extra onderzoek bij nader inzien niet geleid tot uitsluiting.

Rails

Railinfrabeheer wil helemaal niet bekend maken hoeveel aannemers in de afgelopen tijd zijn uitgesloten van opdrachten, maar er hebben in het verleden meerdere aannemers op gestaan. Woordvoerder Drent beperkt zich tot de mededeling dat “er ongetwijfeld bedrijven in ons archief zitten van wie de erkenning is verlopen danwel ingetrokken.” Railinfrabeer is de enige grote opdrachtgever die werkt met een lijst met erkende bouwers. De NS­poot beperkt zich tot twaalf aannemers bij spoorwerkzaamheden en heeft nog eens drie bedrijven voorlopig erkend. Sinds afgelopen jaar publiceert Railinfrabeheer de lijst met erkende aannemers ook op internet. Voor iedereen is te lezen dat bijvoorbeeld alleen de railpoten van Strukton, Volker Stevin, BAM NBM en Imtech in aanmerking komen voor beveiligingssystemen. De opdrachtenmarkt daarvoor beperkt zich tot deze vier bedrijven. Andere geïnteresseerden zijn echter niet uitgesloten, maar moeten eerst bewijzen dat ze aan alle strenge eisen van Railinfrabeheer voldoen.

Reageer op dit artikel