nieuws

Voorstudie naar regels beheer nooddouches

bouwbreed Premium

leusden ­ ‘Denktank’ voor de bedrijfstak installatie TVVL en ondernemingsvereniging UNETO­VNI laten TNO­MEP uit Apeldoorn een voorstudie doen naar richtlijnen voor het ontwerp en beheer van leidingwaterinstallaties voor nooddouches.

Vooralsnog ontbreken die in Nederland; alleen enkele korte paragrafen in publicaties die betrekking hebben op de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer geven basiseisen voor nooddouches. Deze ‘voorstudie ST­11’ moet uitwijzen aan welke eisen het beheer en het gebruik van nooddouches moet voldoen. Het onderwerp wint door de regeling voor legionellapreventie in leidingwater aan belangstelling. De voorstudie moet een rapport met aanbevelingen voor richtlijnen opleveren voor het ontwerp en beheer van installaties voor nooddouches.

Reageer op dit artikel