nieuws

Twee varianten voor NS­station Groningen

bouwbreed Premium

groningen ­ De gemeente Groningen heeft deze week de voorlopige plannen voor de nieuwbouw van het NS­station Europapark in een nota gepresenteerd. Grofweg kan er gekozen worden uit een variant met bebouwing bovenop het spoor en een optie met nieuwbouw van voorzieningen naast en onder het spoor.

De nu voorliggende nota dient als uitgangspunt voor de discussie met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Begin 2003 verwacht de gemeente op basis daarvan een definitieve uitwerking van de plannen te kunnen kiezen. Het nieuwe NS­station, het derde in de stad Groningen, moet de nog te realiseren nieuwe wijken De Linie, het Europapark, het Helperpark en het multifunctionele voetbalstadion Euroborg gaan ontsluiten. Naar verwachting zullen hier over tien jaar circa tienduizend Groningers wonen en werken. De publieke discussie over de voorliggende varianten wordt nog vóór de jaarwisseling afgerond. Overigens is een combinatie van de beide voorliggende varianten ook mogelijk. In 2005 moet worden begonnen met de nieuwbouw van station Europapark. In de eerste variant komen er kantoren bovenop het NS­station, kan er geparkeerd worden op het station en onder de weg, komt er een rotonde voor de afwikkeling van het verkeer en is voorzien in de nieuwbouw van een circa vijf bouwlagen tellend appartementencomplex, pal grenzend aan het nieuwe station. Variant twee voorziet in kantoorgebouwen aan de Europaparkzijde van het station, parkeren voor en onder de kantoorgebouwen, lange hellingbanen voor fietspaden die op een onderdoorgang aansluiten en hoogbouw. Naar verwachting zal het bureau Benthem Crouwel, in opdracht van de gemeente Groningen en NS Vastgoed, het stedenbouwkundig plan in de zomer van 2003 gereed hebben. Railinfrabeheer maakt tegelijkertijd, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een technisch bouwplan voor het station. Daarin wordt vastgelegd aan welke eisen het moet voldoen en hoeveel sporen er komen.

Reageer op dit artikel