nieuws

Transparanter beleid gronddeals Groningen

bouwbreed Premium

groningen ­ Het onlangs aangekondigde onderzoek van het onafhankelijke bureau Ernst & Young, naar de gang van zaken rond de gronddeals van de gemeente Groningen, moet vooral duidelijkheid verschaffen over de vraag of de afdeling Grondzaken van de dienst Ruimtelijke Ordening gemaakte afspraken in de praktijk wel nakomt.

Achtergrond hiervan is dat de Groningse raadsleden tot nog toe bij het nemen van besluiten moeilijk kunnen inschatten hoeveel financiële risico’s Groningen daadwerkelijk loopt. Kortom: het grondbeleid van de gemeente moet transparanter worden. Het is niet verwonderlijk dat juist de gemeenteraad besloot bureau Ernst & Young de grondpolitiek in Groningen te laten doorlichten. Volgens de raad is het beleid weinig inzichtelijk. Zo verwierf de gemeente tussen 1995 en 2002 honderden hectaren grond ten westen van de stad en betaalde daarvoor tientallen miljoenen euro’s. Bij twaalf transacties, zo blijkt achteraf uit gegevens van het kadaster, is grondhandelaar Schep behulpzaam geweest. Schep kwam in 1999 in het nieuws toen uitlekte dat hij twee boerderijen op bouwgrond bij Groningen voor bijna 4 miljoen euro had gekocht en binnen vijf maanden weer aan de gemeente had doorverkocht voor bijna 6 miljoen euro.

Omstreden

Recent werd opnieuw een omstreden gronddeal bekend, waarbij de gemeente Groningen het terrein van de voormalige timmerfabriek Nanninga voor 6 miljoen euro overnam van de Twentse bouw­ en projectontwikkelaarsgroep Groningen Beheer/ Mega Vastgoed. Op deze bouwgrond moet het Europapark verrijzen. Wethouder W. Smink moest zich, naar aanleiding van het bekend worden van genoemde deal, in allerlei bochten wringen om de raad uit te leggen dat Groningen flink aan die aankoop gaat verdienen. Volgens de Vereniging Eigen Huis is dat nu juist het kwalijke, want Groningen zou zich daarmee zelf schuldig maken aan speculatie, iets wat de Tukkers altijd werd verweten.

Reageer op dit artikel